La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives participa, juntament amb la Universitat d’Alacant, en el desenvolupament d’un projecte europeu orientat a combatre l’ús del càstig físic com una eina d’educació en la infància i fomentar l’ús de pràctiques d’educació positiva per part dels pares i tutors.

El projecte, porta el nom de “Hands Up” i està impulsat des de Portugal, encara que en la seva posada en marxa participaran altres països com Espanya, Alemanya, Bèlgica i Grècia. Per a la seva execució rebran fons de la Comissió Europea per a aquest treball, que també anirà dirigit a la conscienciació de la població en general, sobre el rebuig del càstig físic als menors.

El grup de treball en el qual s’integren la Conselleria i la Universitat d’Alacant començarà els seus treballs el proper mes de setembre i entre les seves tasques hi ha la posada en marxa d’una aplicació informàtica dirigida a pares i tutors amb la qual es vol incidir en la importància de l’educació en positiu i l’elaboració de material visual en aquest mateix sentit.

Així mateix, es desenvoluparà una campanya per promoure les pràctiques parentals positives i l’eliminació dels càstigs corporals que es difondrà en productes d’ús domèstic com els sobres de sucre o en material d’oficina, com bolígrafs o llibretes.

Des de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives es col·laborarà en el desenvolupament i la difusió d’aquestes iniciatives, que tenen una connexió directa amb els principis desenvolupats a través del Pacte Valencià per la Infància, aprovat per les Corts Valencianes i en el desenvolupament del qual treballarà des del Govern valencià.

Aquest acord té entre els seus principis rectors el fet que els nens i nenes han de ser considerats subjectes de dret i destaca l’interès superior de la infància, i incideix que en ha d’existir una perspectiva integral en totes les polítiques públiques per a la infància, la qual cosa ha de conduir a la coordinació de polítiques i professionals.

El pacte també incideix en lluitar contra la consideració social predominant que relega el protagonisme de la infància a l’àmbit privat i familiar i reivindica que els nens i nenes vegin reconeguts els seus drets ciutadans i puguin exercir una participació plena en la societat, més enllà d’iniciativa puntuals , perquè la seva opinió sigui escoltada en tots els assumptes que els afecten.

La no discriminació de la infància, atenent a la diversitat i la vulnerabilitat des d’un enfocament d’equitat, com a mecanisme per abordar la desigualtat, prevenir riscos i igualar les oportunitats de tots els nens i nenes, són altres dels principis rectors del pacte.