La Vicepresidència i Conselleria de Igualeu i Polítiques Inclusives ha incrementat en un 66% el finançament per 2017 dels serveis socials municipals de la província de Castelló amb un pressupost de 7.409.610 euros, amb la finalitat de costejar les despeses de personal, serveis, programes i prestacions de les entitats locals per a l’atenció social dels ciutadans.

Així ho ha explicat la directora general de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència, Mercè Martínez, que ha presentat els pressupostos al Centre de Turisme de la ciutat, acompanyada pel delegat del Consell per al Model Social Valencià, Francesc Xavier Uceda, davant alcaldes, regidors, coordinadors i treballadors dels equips socials de base dels ajuntaments de la província de Castelló.

En la seva intervenció, Martínez ha destacat que els serveis socials dels ajuntaments han de ser “claus” en el canvi de model de fer polítiques socials en què “el centre d’atenció siguin les persones”, i ha assegurat que des de la conselleria “assumim la responsabilitat de dotar durant aquesta legislatura dels mitjans necessaris per atendre totes les persones que ho necessitin “.

Enfront dels 3.520.256 euros destinats l’any passat a ajudes directes als serveis socials municipals i 937.000 euros per als serveis d’atenció a la dependència de la província de Castelló, enguany s’integren les dues ajudes en una única línia de finançament de 7.409 610 euros, dels quals 1.670.250 euros són per a l’atenció a la dependència. L’objectiu és unificar equips i zones d’atenció per a dissenyar “una plantilla bàsica de referència”.

Mercè Martínez ha explicat que, des de la Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència, s’ha realitzat durant aquest últim any “un minuciós estudi” de la situació en què es trobaven els serveis socials municipals, comptant per a això amb la col·laboració i participació de les treballadores i treballadors dels mateixos, ja que són ells “els que més a prop estan i millor coneixen les necessitats de les ciutadanes i ciutadans”. D’aquesta manera, s’ha iniciat la reorganització d’un nou sistema “més sòlid i més eficaç”, capaç d’oferir a totes les persones l’atenció social que per dret els correspon.

L’aposta de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusiva per la “remunicipalització” dels serveis socials a través de la “atenció base”, compta amb un increment del finançament dels serveis socials d’atenció primària que va a permetre, “lluny de desaparèixer com pretenia l’antic govern, dotar d’un major finançament als municipis per a la contractació de professionals que formaran part dels equips multidisciplinaris “ha assenyalat la directora general.

Aquest increment progressiu de finançament permetrà que els Serveis Socials Generals es constitueixin a la xarxa de major proximitat als ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana, garantint l’accés a prestacions bàsiques a què tenen dret i que són garantia de la necessària cohesió social.

D’aquesta manera es podrà abordar cada situació de manera personalitzada i realitzar la intervenció necessària en l’entorn de la persona i amb la intensitat requerida, a través d’actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores a nivell primari.