La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha concedit aquest any subvencions a un total de 119 ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a la posada en marxa d’escoles d’estiu gratuïtes per a menors en risc d’exclusió social, en què a més de facilitar-los l’accés a una oferta d’oci educatiu se’ls garantiran les seves necessitats bàsiques d’alimentació.

La directora general d’Inclusió Social, Helena Ferrando, ha assegurat que el Govern valencià està realitzant diverses iniciatives de manera complementària per eradicar i intentar prevenir de veritat la pobresa i especialment la pobresa infantil.

En aquest sentit Ferrando ha subratllat que complementant la mesura de les escoles d’estiu, al costat de les ajudes de lluita contra l’empobriment energètic concedida a tots els ajuntaments que ho han sol·licitat, els ajuts d’emergència i costat de l’augment de la Renda Garantida que al 2015 va ser de 29 milions i ara és de 39 milions, “estem aconseguint que totes les famílies i tots els menors puguin tenir totes les necessitats bàsiques cobertes ia més les necessitats d’oci”.

Per a la directora general d’Inclusió, la complementarietat a l’estiu “és molt important per que la pobresa la podem mesurar no només que puguin menjar, sinó en què puguin gaudir. Tothom estigui inclòs o no, té dret a gaudir d’oci, de temps lliure i més de reforçar les assignatures “.

Els ajuts, que ascendeixen a un import total de 1.264.908,85 euros es repartiran entre 40 ajuntaments de la província d’Alacant, 65 de València i 14 de Castelló, i serviran per subvencionar programes gratuïts d’atenció de necessitats i inclusió social, en els mesos de juliol i agost, destinats tant als nens i nenes com a les seves famílies.

Els 65 ajuntaments de la província de València reben un import global de 655.984,45 euros, els 40 de la província d’Alacant 459.995, 45 euros i els de Castelló, 148.968,96 euros.

Durant el passat any, els municipis de la Comunitat Valenciana que van obtenir ajudes per a aquests programes van ser un total de 94: 41 de la província d’Alacant, 40 de València i 13 de Castelló.

Cal recordar que la Conselleria d’Igualtat, dins de les iniciatives de lluita contra la pobresa infantil, va eliminar el criteri de població que limitava les subvencions, de manera que aquest any, qualsevol ajuntament ha pogut optar a aquests ajuts.

D’aquesta manera, aquells ajuntaments que ho han desitjat ha pogut beneficiar-se d’aquestes subvencions que atenen tant les necessitats bàsiques d’alimentació com la realització d’activitats complementàries de lleure, socials, culturals, recreatives, cíviques i educatives, que es programen durant els mesos de juliol i agost.

Una altra de les novetats d’aquest any és que el programa ha d’atendre a un mínim de 20 usuaris, perquè per a un nombre menor de nens i nenes, es poden tramitar per les ajudes d’emergència que enguany la Conselleria d’Igualtat ha augmentat en un 40 per cent.

A més, la iniciativa abasta a menors que durant l’exercici de concessió de la subvenció tinguin entre 3 i 18 anys, ambdues edats inclusivament, mentre que en anteriors edicions era fins als 16 anys.

Així mateix, inclou el respecte a la diversitat cultural i religiosa dels menors i les seves famílies en relació amb l’alimentació i possibles característiques especials de salut dels menors.

Priorització en cada ajuntament

Cada ajuntament subvencionat, en funció de la quantia assignada és l’encarregat de prioritzar els menors pertanyents a unitats econòmiques de convivència que es trobin en situació de major risc d’exclusió social.

Per al gaudi del programa durant el període de vacances escolars de juliol i agost, s’inclou com a beneficiaris directes de les ajudes als menors en acolliment familiar tant en família extensa, reunida o educadora.

Es pretén que aquestes activitats, a més de proporcionar-los un ampli programa d’activitats de lleure, socials, culturals, recreatives, cíviques i educatives, els garanteixi com a mínim un àpat al dia durant el període de vacances estivals escolars de juliol i agost i que contribueixi a proporcionar a la família un temps que afavoreixi la recerca i ocupació en activitats formatives i ocupacionals.

Cal recordar que l’ordre establia per a l’atenció de les necessitats bàsiques d’alimentació detall i dia, una quantia màxima de 5,50 euros on s’inclourà necessàriament un àpat principal i, almenys, una addicional (esmorzar i / o berenar i / o sopar). Aquest import s’incrementava fins a un màxim de 3 euros per les activitats complementàries que es poden realitzar en jornada de matí o de tarda. La quantia màxima de l’ajuda no seria superior a 8,50 euros per menor i dia.

L’atenció de necessitats bàsiques d’alimentació és un requisit necessari per accedir a aquests ajuts i ha d’estar subjecta a les pautes recollides a la ‘Guia dels menús dels Menjadors Escolars’, elaborada conjuntament per les conselleries de Sanitat i Educació, Cultura i Esport .

La resolució d’aquestes subvencions als ajuntaments, amb la quantitat concedida a cada un han estat publicades aquesta setmana al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) que inclou així mateix, la denegació a nou ajuntaments i els motius de la mateixa (4 de ells per no complir els requisits, dos per haver presentat la sol·licitud fora de termini, dues per no estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries o amb la Seguretat Social i una per que ha desistit de la sol·licitud presentada).