La conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha prorrogat el Pla Renove de Finestres que IVACE Energia està duent a terme, de manera que els ciutadans podran seguir beneficiant-se de les ajudes econòmiques per a la substitució de finestres fins al pròxim 15 de juliol.

L’objectiu d’aquest Pla renove és facilitar als ciutadans la renovació de les finestres dels habitatges de la Comunitat Valenciana per altres amb millor aïllament tèrmic, ajudant així al fet que les llars estalvien energètica i reduïsquen la seua factura energètica.

Cal destacar que hui dia existeix en el comprat equipament molt eficient des del punt de vista energètic per a les llars que ens pot ajudar a reduir la factura energètica de forma molt notable.
La finalitat d’IVACE Energia és impulsar la incorporació d’equipament per a la llar d’alta eficiència per a açò s’ofereixen ajudes directes als ciutadans. En el cas del Pla renove les ajudes ascendeixen a 90 euros per metre quadrat.

L’empresa instal·ladora realitza un descompte de 15 euros per metre quadrat de finestra i els 75 euros restants els aporta IVACE-Energia, mitjançant transferència bancària. Cal destacar que, fins avui, 498 empreses instal·ladores del nostre territori s’han adherit a aquesta iniciativa.

Reducció d’un 25% de les necessitats tèrmiques

Segons les dades d’IVACE- Energia, amb la instal·lació de finestres d’alta eficiència energètica s’aconsegueix millorar l’aïllament tèrmic per on es produeixen prop del 25% de les necessitats de calefacció.

Per tant, mitjançant la renovació de finestres en habitatges es pot aconseguir una reducció de les necessitats de calefacció, la qual cosa suposa una reducció de la factura energètica de l’habitatge entorn del 135 euros anuals.

D’aquesta forma, es pot sol·licitar les ajudes per a la renovació de finestres i portes acristalades exteriors que complisquen amb una sèrie de característiques tècniques, d’acord a les especificacions arreplegades en la resolució de convocatòria.

Els ciutadans poden obtenir tota la informació relativa a les característiques, instal·ladors adherits i procediment per a sol·licitar les ajudes en www.ivace.es o en planrenove.gva.es.