Aquest matí a les 7.00 hores ha iniciat les seves activitats el nou taller d’ocupació de la Mancomunitat Espadà Millars, que tindrà una durada d’un any, en les especialitats Activitats auxiliars en aprofitaments forestals, Aprofitaments forestals i Dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.

“Una vegada més vam mostrar el nostre compromís amb la creació d’ocupació en els nostres pobles i amb la potenciació de la riquesa natural que té el nostre interior”, ha indicat el president de l’entitat i alcalde de Suera, José Martí García.

També ha recordat que es va contractar a 45 persones, tres de cada un dels quinze municipis que formen part de la Mancomunitat, durant tres mesos a l’estiu per a neteja, condicionament i senyalització de sendes, dins del pla de competitivitat turística

Al taller d’ocupació hi ha deu llocs d’alumnat per a aprofitaments forestals i deu més per a l’altre mòdul, en edats compreses entre els 25 i els 65 anys.

El director del taller, José Ricardo Fortea Gimeno, els ha explicat que es tracta de formació teòrica i pràctica, per la qual rebran mensualment el salari mínim interprofessional (SMI) més dues pagues extraordinàries.

La subvenció global màxima atorgada pel Servef és de 370.927,20 euros, dels quals 139.392 euros són per a costos salarials del personal directiu (director i dos monitores), docent (professora de suport) i auxiliar administrativa, 38.784 euros per costos de formació i manteniment, i 192.751,20 euros per a salaris de l’alumnat.