El president de la diputació de Castelló, Javier Moliner ha enviat aquest matí una carta a Alberto Fabra (president de la Generalitat Valencian) perquè d’aquesta forma, atengui quant abans la seua proposta d’afegir per a les pròximes eleccions autononomiques de l’any vinent 2015, una tercera urna.

L’objectiu d’aquesta tercera urna, segons ha comentat Javier Moliner (president de la diputació de Castelló) és oferir als ciutadans i ciutadanes de la província de Castelló, que quan vagin a exercir el seu dret a vot, també puguin triar de manera directa, als diputats provincials que desitgin que els representin.

Així mateix, el president de la diputción de Castelló, també exposa a Fabra, mitjançant la seva carta, que entre tots hem de donar més passos per així aconseguir apropar els polítics i la política a tots els ciutadans i ciutadanes. Ja que, si això s’aconsegueix, es rendirà més en les gestions de la diputació amb els seus intermediaris, així com també s’aconseguirà un major i més elevat compromís territorial.

Per acabar, cal assenyalar, que la proposta que Moliner s’exposa a Fabra mitjançant la seva carta, va ser aprovat ahir, durant el ple que es va celebrar a la diputació de Castelló i aquesta proposta, requereix ara la modificació, dels articles 206 i 207 de la llei orgànica del règim electoral general, pel que ha de ser defensada i aprovada quant abans pel president de la generalitat Valenciana, així com també pel govern.