El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, i el diputat delegat de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles, Bartolomé Nofuentes, han presentat aquest dimarts el Pla Estratègic per a la Gestió del Talent Jove en l’horitzó 2016-2019, que enguany compta amb un pressupost de 3.285.630 euros.

Aquesta partida es reparteix entre la formació de joves estudiants i joves que, una vegada finalitzats els estudis universitaris o formació professional de cicle superior, busquen conèixer la realitat europea i projectar-se en la inserció laboral en el teixit local. Jorge Rodríguez ha destacat la importància d’aquestes experiències formatives com a promotores del talent i facilitadoras de la seua fixació i tornada al territori que les recolza i sustenta. “L’esforç que una societat fa per a formar als seus joves ha de tenir una tornada en el territori que aposta per una formació de qualitat i innovadora”, ha manifestat el president, que ha afegit que “les administracions públiques tenen la responsabilitat d’oferir als joves una alternativa quan, en eixir al mercat laboral, es troben moltes portes tancades”.

Rodríguez ha assenyalat que la nova Diputació ha volgut potenciar la gestió del talent en les beques per a joves que tradicionalment ha concedit la Corporació, i que estaven més enfocades a cobrir llocs durant els períodes vacacionals en els ajuntaments.
La Diputació manté aqueixes ajudes als consistoris dins de la línia ‘la Dipu et Beca’, però reforça les beques europees i introdueix les de postgrau, de les quals no solament es beneficiaran els ajuntaments sinó les pymes i el teixit social i econòmic de les comarques valencianes. “Tenim l’obligació de retenir aqueix talent dels nostres joves i al seu torn facilitar solucions als ajuntaments, que estan patint les retallades de personal”, ha afegit el president. Un pla de beques diversificat i dignificat

Per la seua banda, el diputat de la Central de Serveis Innovadors i Sostenibles, Bartolomé Nofuentes, ha explicat que el pla estratègic per a la Gestió del Talent es divideix en tres línies d’acció estratègiques. En primer lloc, ‘La Dipu et Beca’, que està destinada a joves que encara cursen els seus estudis universitaris o de formació professional i requereixen una formació complementària. Una segona línia serien les beques de postgrau, la gran novetat del programa, dirigides a promoure la inserció laboral de joves que han finalitzat els seus estudis. I una tercera, ‘La Dipu t’Eurobeca’, que ofereix als titulats la possibilitat de conèixer la realitat europea i transferir després aqueix coneixement a les entitats locals valencianes. La diversificació del programa de beques de la nova Diputació ve acompanyada de la dignificació en les dotacions que rebran els becaris, que oscil·len entre els 500 euros mensuals dels joves que encara estan cursant estudis i els 1.500 euros dels eurobecarios. Els becaris de postgrau, almenys un per ajuntament i mancomunitat, tindran una assignació de 1.000 euros mensuals. El requisit comú per a tots ells és que siguen joves valencians, i s’introdueixen en el procés de selecció criteris socials com la situació socioeconòmica de les famílies.

Un altre dels objectius que persegueix aquest pla estratègic és tenir incidència directa en les necessitats dels municipis, en assumptes com la inserció social, el canvi climàtic, l’eficiència energètica, els plans efectius d’igualtat, la i-administració o les smart cities.

La formació dels joves que han acabat ja els seus estudis, i que en alguns casos afigen als seus curriculums l’experiència europea, repercutirà directament en la millora de la gestió diària en els ajuntaments, que comencen a tenir en compte els principis d’una administració innovadora i intel·ligent.
En paraules del diputat delegat de Serveis Innovadors i Sostenibles, Contractació i Projectes Europeus, “se’ls va a demanar als ajuntaments que presenten plans estratègics que faciliten i donen sentit a la incorporació d’aquests joves formats i becats. Per exemple, un nou model de gestió esportiva, un pla d’igualtat d’oportunitats, un programa d’ocupació jove o un pla d’acció contra la violència de gènere”. Bartolomé Nofuentes ha avançat també alguns dels objectius més nous d’aquest pla de Gestió del Talent, cas de la creació d’un Banc Provincial de Projectes Innovadors i un Banc d’Experts. A aquests ens se sumaran altres iniciatives encaminades a potenciar l’emprendedurisme, l’enfocament al client i el reforç de la qualitat del servei. El muntant total del programa és lleugerament superior a l’última edició de les beques de la Diputació de València, amb aqueixa diversificació que destina 1.600.000 euros als becaris de postgrau. Aquests joves tindran contractes mínims de 6 mesos, prorrogables a un any en funció del tipus de programa en el qual participen.