Juan Carlos Moragues (Conseller d’Administració Pública) ha fet saber, que els treballadors del sector públic de la Comunitat Vlenciana, milloraràn les seves retribucions, al proper any 2015.

A més, Moragues tambe ha dit, que en el proper any 2015, tots els funcionaris de la Comunitat Valenciana recuperaràn, el 100% de la cursa profesional (en el cas del personal sanitari) i reràn, el 25% de la paga extra, que no varen percebre al decembre del 2012.

Així mateix cal comentar, que el presupost autonómic del proper any 2015, també contempla, diversos complements, retribucions i parts de paga, que rebràn els funcionaris publics valencians i que no varen percebre en anterioritat. Així mateix, els interins recuperaràn el 100% de les seves retribucions.

Per concloure queda saber, que al proper any 2015, la Generalitat Valenciana disposarà, de 6 milions d’euros, per a la cursa profesional, de tots els treballadors del sector públic (funcionaris de l’estat) de la Comunitat Valenciana.