Vicente Sanz (Ex directiu de RTVV) encara no ha sigut jutgat, per manicuplació, clientelisme i abusos sexuals a treballadores de RTVV entre els anys 2007 i 2010.

Tant es aixó, que el proper mes de febrero de l’any vinent 2015 es celebraràn cinc anys, des de que les tres ex treballadores de Radio Televisió Valenciana varen denunciar mitjançant un escrit, els fets. En aqüest escrit que varen presentar davant la Audiencia Provincial de Valencia, les tres ex treballadores de l’empresa pública valenciana “RTVV” varen narrar, el que varen viure (obscenitats, amenaçes, abusos…)

Ara, segons hem pogut saber, la Audiencia Provincial de Valencia resoldrà (previsiblement) al proper mes de noviembre, un recurs, contra la inclusió d’una proba que va presentar , l’ex directiu de RTVV, Vicente Sanz