La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ha obert una exposició en el monestir de Sant Miquel dels Reis que porta per títol ‘València i la Seda’ i que se suma als actes commemoratius de la declaració per la UNESCO de València com a ciutat de la seda.

La mostra romandrà oberta fins al 18 de setembre en la sala de l’exposició permanent, en horari de dimarts a divendres de 10.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores; i els dissabte, diumenges i festius d’11.00 a 14.00 hores. A l’agost només estarà obert al matí.

La Biblioteca Valenciana conserva entre els seus fons abundants testimonis documentals de l’estreta relació de València amb la seda. De fet, el Gremi de Velluters (teixidors de vellut) va nàixer en 1479, any en què es van aprovar les primeres ordenances del gremi per part de Ferran el Catòlic. En 1686, el Gremi va ser elevat a la categoria de col·legi amb el nom de Col·legi de l’Art Major de la Seda per Carles III.

L’exposició mostra els fons agrupats per diferents seccions: ‘El cultiu de la morera i del cuc de seda’, ‘La legislació legal i legislativa’ i ‘La indústria tèxtil sedera valenciana’.

El document més antic exposat és ‘La carta de llicència donada per Nicolau Licitada, batle general de València en 1399 per a retindre 1025 sous per la compra de 12 lliures de seda’. També s’exposa un incunable de 1493 que són els ‘Furs Nous del Regne de València’ ordenats per Ferran el Catòlic i que van aprovar les Corts d’Oriola.

Altres documents destacables són ‘Ereccio d’art de y collegi del Gremi de Velluters’ de 1688, el ‘Libro de Gremios de Sombrereros’ del segle XVII, el ‘Manual de Tintureros’ de 1838 i ‘Apuntes sobre la industria de la seda y la cría de gusano que la produce’ de 1839, que explica detalls precisos sobre la ventilació, porcions d’alimentació i temperatura per a aconseguir el creixement dels cucs en 24 o en 36 dies.

Gravats del segle XIX de la Llotja dels Mercades, postals que plasmen l’evolució arquitectònica de l’edifici al llarg del segle XX i que es poden veure en tres dimensions amb els visors estereoscòpics, són altres de les curiositats que formen part de la col·lecció.

També destaca el cartell de Festes en Honor a la Mare de Déu del Remei de Vicent Bañuls Aracil del primer quart del segle XX que està imprés en seda i el Ban de Presidència del Consell de ministres de 1927 dirigit als agricultors que sol·licita “repoblar intensament amb moreres tot el territori de Espanya… per a impulsar el ressorgiment serícola en la nostra pàtria”.

La gran majoria dels fons exposats pertanyen al bibliófic Nicolau Primitu, gran col·leccionista de testimonis de la cultura escrita valenciana i a qui la Biblioteca Valenciana deu el seu nom. En la seua col·lecció estan presents documents relacionats amb la seda, un producte i una indústria d’enorme transcendència en l’economia i societat de València des de l’Edat Mitjana fins ben entrat el segle XX.