La Policia Local de Castelló, dins del seu calendari anual per a la millora de la seguretat viària a la ciutat, ha realitzat durant la setmana passada una campanya de vigilància de la velocitat dels vehicles amb el resultat de 1293 vehicles controlats dels quals només el 3,1 per cent superava el límit de velocitat permès. Un objectiu prioritari per a la Policia Local de Castelló és millorar la seguretat viària de la nostra ciutat i per això una de les iniciatives, emmarcades dins el Pla Local de Seguretat Viària, són els controls de velocitat. El propòsit fonamental d’aquests dispositius amb radar és conscienciar els conductors de vehicles que han de circular a la velocitat permesa i no superar aquests límits ja està demostrat per multitud estudis científics que la velocitat excessiva és un factor determinant en la increment de la gravetat i lesivitat dels accidents de trànsit.

La campanya de vigilància de la velocitat ha estat realitzada pel Grup Operatiu de Trànsit, G.O.T. i els set controls amb radar s’han desplegat d’acord amb els mapes de sinistralitat prestant especial atenció a aquelles vies localitzades en els voltants de centres educatius, mercats, hospitals, parcs, etc.De aquesta manera, la Policia Local de Castelló ha realitzat controls de velocitat a la ronda de circumval·lació, a l’avinguda Ferrandis Salvador, al camí la Plana, a l’avinguda Vila-real, l’avinguda València i l’avinguda Barcelona. Arran d’aquests controls, els agents han controlat prop de 1300 vehicles i han formulat 41 denúncies per excés de velocitat.

Durant l’any 2016 es van realitzar set campanyes similars a aquesta en la que es van desplegar 25 controls per diferents punts de la ciutat i els agents van controlar un total de 5597 vehicles. Durant els dispositius policials es van formular 183 denúncies per superar els límits de velocitat, un 3,27 per cent de tots els vehicles controlats.

Cal recordar finalment que la velocitat excessiva o inadequada és, a més d’un factor concurrent en la major part dels accidents de circulació, un aspecte que influeix molt significativament sobre el medi ambient, per l’augment de la contaminació, el consum de combustible i el deteriorament de la qualitat de vida en zones urbanes pel soroll produït.