La dada negativa és que les exportacions castellonenques de mercaderies han aconseguit en els últims dotze mesos els 6.602,90 milions d’euros, només un 1,43% més que en el mateix període anterior.

El sector ceràmic continua estirant les exportacions de la província de Castelló, que van aconseguir els 643,50 milions d’euros en el passat mes de maig, la qual cosa suposa un 8,58% més que el mateix mes del 2016, segons l’informe mensual de comerç exterior elaborat per la Direcció Provincial de Comerç a Castelló.

La dada negativa és que les exportacions castellonenques de mercaderies han aconseguit en els últims dotze mesos els 6.602,90 milions d’euros, només un 1,43% més que en el mateix període anterior, un augment molt inferior al registrat fa un any. Per quart mes consecutiu, a més, la taxa de variació de les exportacions a nivell provincial és inferior a la nacional.

En relació al mateix mes de l’any anterior pugen tots els sectors excepte el sector energètic. Els principals productes en termes de pes sobre les exportacions totals van ser, encapçalant la llista com sempre, els productes ceràmics (les exportacions dels quals van representar el 41,22% del total) amb una xifra de 265,23 milions d’euros, seguit de Taní; Frites i colorants (14,56% del total) i fruites (7,27%) . En relació al que succeïa fa un any les exportacions dels productes ceràmics pugen un 15,62%, les frites pugen un 23,38% i les fruites pugen un 14,98%.

El país a què més han crescut les nostres exportacions, en termes absoluts, és França i el retrocés més important es produïx amb Bahames.

Les importacions van aconseguir en el mes els 373,82 milions d’euros, un 16,80% més que fa un any, i la balança comercial provincial va registrar un superàvit de 269,68 milions d’euros, inferior als 272,19 milions de fa un any.

La primera plaça l’ocupa el sector dels productes energètics seguit del sector de les semimanufacturas. En relació al que ocorria fa un any pugen cinc sectors i abaixen els de semimanufactures, manufactures de consum, béns de consum durader i el d’altres mercaderies. Els principals productes en termes de pes sobre les importacions totals en este mes van ser els combustibles, les importacions dels quals van representar el 30,30% del total i que pugen un 8,95% i en segona posició la partida de greixos, oli animal o vegetal seguida de la de màquines i aparells mecànics. D’estes últimes la primera puja un 75,10% i la segona un 59,03%.