Un total de 3.200 particulars i 80 associacions de veïns, culturals i ciutadanes van presentar o van avalar propostes sobre infraestructures, nous serveis o millora dels ja existents a la ciutat. Finalment es van estudiar 87, 41 de les quals van ser desestimades per diverses raons, segons Ignasi Garcia, regidor de Transparència i Modernització, i una altra estava duplicada. “En uns casos es tractava de projectes que ja estan contemplats en els pressupostos de 2017, en altres eren matèria competència d’una altra administració o no complien la legislació vigent, i el problema d’alguns era la manca de terrenys disponibles per dur a terme el projecte “, ha assenyalat el regidor.

“L’objectiu és que els veïns s’impliquin en la gestió dels seus impostos i decideixin segons el seu criteri a què s’han de destinar un total de 1.650.000 euros, que és la partida que recollien per aquest pla els pressupostos municipals d’aquest exercici” , ha apuntat Garcia. Cada un dels 45 projectes han estat avaluats econòmicament pels tècnics i cada persona pot optar per tantes propostes com vulgui, sempre que no excedeixi aquest límit. La major part d’elles es refereix a instal·lacions esportives, millora de centres escolars i adequació de carrers i edificis.

Les votacions es poden fer per via telemàtica a través de la pàgina web decidim.castello.es, encara que per als que no disposin de connexió a Internet s’han habilitat les sis tinences d’alcaldia en horari de 9.30 a 12.30 hores. El calendari és el següent: Tinença d’Alcaldia Nord, dies 2 i 8 de maig; Sud, 3 i 9; Aquest, 4 i 10; Oest, 5 i 12; i Grau, 11 i 15. Els veïns del districte centre tenen disponibles els dies 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 i 15. Per a participar només cal estar empadronat a Castelló, tenir 16 anys complerts i presentar el DNI.