La Ciutat dels Arts i els Ciències ha posat en marxa el seu portal de transparència “Ciutat oberta” mitjançant el qual es pot accedir a la informació de la Societat Mercantil CAC.SA tal com estableix la Llei 2/2015, del 2 d’abril de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. El portal neix amb tres objectius fonamentals: garantir la transparència de l’activitat pública de la Ciutat dels Arts i els Ciències, apropar la seva activitat a tots els ciutadans i facilitar la comunicació entre aquests i el complex de divulgació.

El director general de la Ciutat dels Arts i els Ciències, Enrique Vidal, ha assegurat que des del complex “desitgem que aquest portal sigui d’utilitat per a la societat i assumim el compromís de millorar-lo i completar-lo gradualment”. Així mateix, Vidal ha explicat que s’ha creat un web “amb informació ordenada de manera que sigui el més senzilla possible la seva consulta tenint en compte el gran nombre de dades que en ella apareixen”.

En aquest sentit, els usuaris poden accedir a través de l’adreça www.cac.es/transparencia on troben la informació organitzada en quatre grans apartats: Sol·licitud d’Informació; Informació Corporativa; Informació Econòmica i Relació amb els Ciutadans. En cada un d’aquests espais es poden consultar dades econòmiques, pressupostaris, de rellevància jurídica, institucionals, organitzatius o estadístics, entre d’altres.

Addicionalment a la publicació d’aquesta informació, l’esmentada llei permet als ciutadans exercir el dret d’accés a la informació pública, en aquells àmbits que no estiguin coberts per la part de publicitat activa continguda en aquest portal. Per a això, la Ciutat dels Arts i els Ciències posa en aquest Portal a disposició del ciutadà un formulari a través del qual pot realitzar la seva sol·licitud d’informació pública. Una vegada rebuda aquesta sol·licitud, CACSA contestarà dins el termini legal establert.