Joaquin Almunia (vicepresident de la comissió Europea) ha comentat, davant diversos mitjans de comunicació, que les ajudeu públiques que es van concedir als estudis d’Alacant de la “ciutat de la llum” són il · legals i ara hauran de ser retornades.

Almunia ho va fer públic, ahir a última hora de la vesprada, quan es va conèixer la sentència del tribunal general de la Unió Europea, que dóna suport a la incompatibilitat del suport financer que va concedir la Generalitat Valenciana, als estidios.

Després de conèixer que ess ajudes no eren legals, es van produir moltes reaccions. Per exemple, Alberto Fabra (president de la generalitat Valenciana) va destacar, que des de ja fa temps la Generalitat Valenciana es troba treballant amb la comissió de competència, per poder resoldre aquesta qüestió. D’altra banda, Maria Jose Català (portaveu del govern de la Comunitat) afiro, que la decisió de la Comunitat Europea de declarar il · legals aquestes ajudes, no genera en cap cas, cap cost extraordinari.

Per últim cal destacar, que les ajudes que la Generalitat Valenciana va destinar al seu dia, per als estudis de la “Ciutat de la llum” d’Alacant i que ara hauran de ser retornades, asicende a 237 milions d’euros.