La comissió bilateral entre l’Estat i la Generalitat ha resolt les discrepàncies que mantenien en diversos articles de la nova llei de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), després d’aconseguir un acord per a cada un d’ells, i per tant dóna per «conclosa la controvèrsia plantejada» . Així es recull en una resolució publicada ahir al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), en què es dóna compte de l’acord pel que fa als articles 42 i 46 i sobre la disposició transitòria novena de la llei de la Generalitat del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d’Àmbit Autonòmic.

Aquests textos fan referència a les clàusules socials i mediambientals en la contractació (42), al règim del personal (46) i al personal de l’extinta RTVV (disposició addicional novena).

Sobre la contractació de personal, s’ha acordat que els procediments de provisió de llocs hauran de ser respectuosos amb la legislació bàsica en oferta d’ocupació pública i retribucions i amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, de manera que no s’exclogui a tercers interessats.

A més, també s’estableix que la valoració de mèrits que es realitzi en els mateixos «no suposi en cap cas una mesura desproporcionada que impliqui una desigualtat de tracte arbitrària i incompatible amb els esmentats principis, ni suposi restriccions».