La pèrdua de 9493 treballs a la sanitat de la Comunitat Valenciana encapçala la reducció de la plantilla espanyola.

La dràstica caiguda s’explica per la reposició limitada dels jubilats i la política externalitzadora del consell.