El Consell General del Poder Judicial ha publicat les dades de les províncies espanyoles on més es produeixen casos de maltos tractes i assetjament sexual.

Segons aquest informe, les quatre províncies amb major nombre de maltractaments i assetjament sexual són:

  • Illes Balears
  • Andalusia
  • Comunitat Valenciana
  • Múrcia

Per últim queda comentar, que per primera vegada, aquest informe inclou el nombre real de dones que pateixen assetjament sexual. A la Comunitat Valenciana el nombre de dones mal tractades és de 42 dones mal tractades per dia (una xifra molt alta)