La Comunitat Valenciana s’ha incrementat en un 19,2% l’arribada de turistes estrangers durant el primer semestre del 2016 respecte al mateix període de l’any passat, segons mostren els resultats de l’enquesta de Moviments Turístics en Frontera (Frontur) que ha publicat el INE.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha destacat que “el bon comportament del turisme en el primer mes de la temporada estival referma les previsions de clar creixement que vam fer a primers d’any”; Així mateix, el secretari autonòmic de Turisme destaca que “aquest indicador sobre arribades de turistes internacionals és bàsic per a l’increment de la rendibilitat del sector per l’impacte que la seva despesa en destí té sobre l’economia valenciana i la creació d’ocupació”.

Així, les dades d’enquesta Frontur mostren que la Comunitat Valenciana ha rebut fins a juny un total de 3.362.071 turistes internacionals, un 19.2% més que en el mateix període de 2015, destacant així mateix l’increment general dels principals mercats emissors europeus.

Juny, un molt bon mes per al turisme valencià

Respecte a les dades referents al passat mes de juny, l’enquesta Frontur mostra que la Comunitat Valenciana va rebre un total de 732.432 turistes estrangers, un 15% més que en el mateix mes de 2015, incrementant-se tant les entrades per via aèria (+13, 84%) com per carretera (+ 20,10%).

Per mercats, el creixement és especialment destacable en el cas del mercat francès, amb un creixement del 51,46%, l’alemany (+ 26,38%) i el britànic (+ 19,86%), mercat aquest últim en què el seu creixement és especialment important atès que és el principal emissor de turistes cap a la Comunitat Valenciana, amb una quota anual de l’32.3%.