La Comunitat Valenciana va liderar l’activitat immobiliària relativa a Espanya durant el primer trimestre de 2017. És a dir, el nombre d’adquisicions d’habitatges en funció de la seva població. Amb 3,32 compravendes d’habitatges per cada mil habitants, va superar a altres regions amb una intensa activitat immobiliària com Balears (3,31) o Catalunya (2,65), sobrepassant a més amb escreix la mitjana estatal, establerta en 2,46.

En termes generals, la Comunitat Valenciana registrava un total de 16.390 operacions de compravendes d’habitatge, amb un increment respecte al trimestre anterior del 20,5%. En aquest temps va absorbir el 14,4% del mercat total nacional i va ocupar la quarta posició autonòmica després d’Andalusia, Catalunya i Madrid. Aquestes quatre comunitats van acaparar més del 65% de les operacions registrades a Espanya en aquest període.

De les 16.390 operacions registrades a la regió de gener a març, 2.244 van correspondre a habitatge nou i les 14.146 restants a habitatge usat. Amb 8.416 compravendes, Alacant es va situar com a tercera província espanyola precedida només per Madrid i Barcelona, ​​mentre València va ocupar el cinquè lloc (6.317) i Castelló arribava a les 1.657 operacions.

A tot Espanya s’han registrat gairebé 113.738 compravendes, el que llança un fort increment del 21,75% respecte al trimestre anterior i un 14,4% d’increment sobre el mateix trimestre de l’exercici passat. Les dades s’han donat a conèixer avui a Madrid pel Col·legi de Registradors de la Propietat.