La Confederació d’empresaris de Castelló demana a les empreses que abandonin la seva estratègia de vendre a baix cost a l’estranger, perquè no poden competir en preus amb els països menys desenvolupats, que paguen salaris més reduïts als treballadors i tenen menys impostos.

La “CEC” aposta per la creació d’una marca de qualitat conjunta, sobretot en el sector ceràmic.

Les exportacions han augmentat un 6 per cent a la província en l’últim any, segons dades de la Confederació d’empresaris de Castelló, que demana que hi hagi consens entre les empreses que venen a l’estranger en la fixació de preus, perquè no hi hagi una competència deslleial.

Així mateix, la CEC adverteix que algunes empreses, sobretot en el sector ceràmic ofereixen preus que són inferiors a la mitjana, el que crea un producte de baix cost, similar al preu que ofereixen mercats com els asiàtics, que en aquest cas gaudeixen de un major marge pels baixos costos de mà d’obra.

Per aquest motiu, el president de la patronal, José Roca demana que s’elabori “un producte de qualitat amb un preu major, perquè en aquest aspecte Castelló pot competir amb els països menys desenvolupats”.

No obstant això, Roca assenyala que hi ha “assignatures pendents”, com els tràmits administratius, el cost és d’un 2,5 per cent a Europa dels ingressos de la companyia, mentre als Estats Units suposa un 1,1 per cent. També els costos energètics, que són més grans que en països com Itàlia.

Per acabar queda comentar, que a aquests problemes se sumen la manca d’infraestructures, sobretot en el transport, com l’absència d’una connexió entre el port i el ferrocarril.