La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha proposat la creació d’un mecanisme de supervisió dels comptes en el Consorci Hospital Provincial de Castelló.

Munt, en qualitat de presidenta del consell de govern del Consorci Hospital General de Castelló, ha proposat la creació d’aquest mecanisme de control intern destinat a fiscalitzar els comptes de la institució sanitària durant la reunió extraordinària del consell celebrada aquest dilluns i convocada a instàncies de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, una reunió que tenia com a punts de l’ordre del dia abordar les irregularitats en la contractació detectades en el Consorci entre els anys 2006 i 2015.

En aquesta reunió s’ha al·ludit a un informe de l’any 2013 de la Intervenció General de la Generalitat que alertava d’irregularitats i instava el Consorci a crear un organisme intern de control, si bé no es va arribar a posar en marxa.

Aquella auditoria plantejava entre les seves recomanacions que el consorci “s’hauria d’ajustar en matèria de contractació al que disposa el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i confeccionar unes instruccions internes de contractació per a l’adjudicació de contractes no subjectes a regulació harmonitzada”. També apel·lava, entre altres aspectes, a la contractació d ‘ “un auditor intern que garanteixi la veracitat de les dades comptables i pressupostaris, i l’adequat equilibri entre ingressos i despeses”.

“Per això nosaltres venim a proposar, i el portarem endavant, la creació d’aquest mecanisme intern de control”, ha assegurat Munt. “Estem sent escrupolosos i ferms en el control dels diners públics”, ha afirmat la consellera, després d’anunciar que “s’ha acabat que aquest hospital fos el xiringuito o el mas de ningú”. “Ens hem trobat amb que, entre els anys 2006 i 2015, s’han produït al voltant de 25 milions d’euros en factures irregulars i entre les empreses que han fet aquestes facturacions hi ha una vinculada a la trama Gürtel”, ha explicat.

“Alertats pels tècnics de la conselleria d’aquesta irregularitat, que transgredeix el procediment de contractació pública i la Llei d’Hisenda Pública, el que hem fet és acudir a la Fiscalia Anticorrupció perquè investigui les irregularitats i determini si hi ha algun delicte”, ha afegit la consellera, que ha demanat explicacions al president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, qui al seu judici “no pot eludir la seva responsabilitat”.

La consellera ha subratllat que part de la facturació irregular s’ha produït sota el seu mandat. “Això s’ha fet de manera sistemàtica i habitual i per tant no podia quedar aliè al control d’aquest Consorci. Cal preguntar-li si coneixia l’informe de l’ex gerent que alertava d’aquestes irregularitats i com és possible que no hagi pres cap mesura”.

El consorci, ha recordat, estava dirigit pel Conseller de Sanitat i el president de la Diputació. “Ells són els màxims responsables, Carlos Fabra, però també Moliner”, ha insistit Munt, que ha qualificat d ‘ “absurd” que Moliner demani la documentació a través dels mitjans de comunicació quan són factures emeses sota el seu mandat.

“Aquesta és la sanitat que ens ha deixat el PP de retallades i de corrupció”, ha denunciat la consellera. “Ara nosaltres venim a reconstruir la sanitat pública valenciana ia tornar drets, que és la nostra obligació. S’ha acabat que aquest hospital fos el mas de ningú. Hem de decidir encara si aquest organisme de control es tractaria d’una persona, una oficina o una mica de més envergadura però aquesta és una recomanació de la intervenció del 2013 que el consorci no va atendre i nosaltres sí anem a atendre “. Aquesta qüestió s’abordarà en la pròxima reunió del consell del govern.