La consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha assegurat que queda “molt per debatre i negociar” en el procés obert per al disseny de la nova Política Agrària Comuna (PAC) 2020. Així mateix, ha assenyalat que el document vist este dilluns sobre la proposta de la Comissió Europea per a la ‘Modernització i Simplificació de la PAC’ en la conferència sectorial -de què formen part el Ministeri d’Agricultura i les comunitats autònomes- reconeix en gran manera les propostes presentades per la Comunitat Valenciana des de la conferència celebrada al març.

En particular, s’han arreplegat les propostes referides al reconeixement del paper de l’agricultura mediterrània i les particularitats dels sectors mediterranis, així com les relatives a reciprocitat en les relacions comercials amb tercers països.

No obstant això, Elena Cebrián ha insistit davant del ministeri en què este document és “només una base, un punt de partida que marca grans línies de treball, però que no ha de tancar ni prejutjar posicions negociadores posteriors, tant dins de la mateixa conferència sectorial, com a respecte a Brussel·les. El ministeri no ha de considerar el document com a carta blanca per a negociar amb la Unió Europea, ja que queden molts aspectes per detallar o concretar”.

El pròxim moment important, ha apuntat Cebrián, serà cap al mes de juliol, quan la Comissió Europea present els resultats de la consulta pública en marxa. La segona marca important en el calendari figura cap a final d’any o principis del 2018, quan s’espera que la Comissió present la comunicació sobre la PAC pos 2020.

En la ruta negociadora que queda per recórrer, per a la Comunitat Valenciana és important la revisió del sistema de pagaments directes, de manera que es garantisca els ingressos a l’agricultor, però també revisar les referències històriques i pensar en nous instruments que asseguren les rendes als sectors més exposats del mercat.

“Una PAC forta necessita un pressupost fort”, ha subratllat Elena Cebrián, i “ha d’incidir en el desenrotllament rural com a peça clau del desenvoupament territorial, de manera que les seues mesures es contemplen des d’una perspectiva transversal amb altres polítiques que eviten del despoblament i fomenten les economies rurals”. Així mateix, ha afegit, “ha de reforçar i actualitzar el paper de les organitzacions de productors i interprofessionals”.