La consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha recordat que la prioritat del Consell sobre el canvi de model productiu, la transició ecològica de l’economia cap a la sostenibilitat i el respecte de la natura. Així s’ha expressat durant la presentació a les Corts de la nova Llei de Pesca Marítima i Aqüicultura de la Comunitat Valenciana, que contribuirà a vetlar per una pesca sostenible.

Aquesta prioritat, ha subratllat, és especialment vàlida “per a aquest sector, perquè la seua supervivència depén del bon estat del mar i de les pesqueries. Hem de cuidar els recursos pesquers i el medi marí que els sustenta”.

Es tracta d’una activitat que genera, aproximadament, 4.400 llocs de treball, la qual cosa es tradueix en més de 4.000 families. Les captures desembarcades als ports valencians anualment suposen un valor aproximat d’uns 100 milions d’euros.

La nova llei actualitza, revisa en profunditat i refon en un únic text l´actual Llei 9/1998, de Pesca Marítima de la Comunitat Valenciana i la Llei 2/1994 de la Generalitat sobre defensa dels recursos pesquers, on es regula el règim sancionador. Es tracta d’oferir al sector, ha explicat, “una regulació única que abaste les seues necessitats, àgil, efectiva i sense burocràcia innecessària”.

La consellera ha justificat també la iniciativa del Consell en l’adaptació a la nova política pesquera comunitària. Es tracta de disposar d’una legislació “que oferisca el consumidor informació i transparència sobre el producte” i que “done seguretat als professionals que treballen al sector”.

A més, la consellera ha destacat que la nova llei ordena el sector pesquer de forma integral, tenint en compte “tot el procés econòmic de l´activitat pesquera, des de l´extracció fins a la comercialització dels productes”. Pel que fa a la comercialització, regula aquesta part del procés des del desembarcament fins la primera venda.

La llei regula les organitzacions de productors i agents econòmics afectats, així com la pesca recreativa. Contempla també la diversificació de l´activitat pesquera, de forma que facilite noves fórmules de negoci complementàries, com el turisme pesquer o turisme aqüícola.

La llei regula també l´activitat pesquera de manera que aquesta s´adapte a les particularitats del litoral de la Comunitat Valenciana, de les aigües interiors en les quals la Generalitat és competent. Com a novetat respecte a la legislació anterior, estableix el marc normatiu bàsic per a l´extracció acció i cultiu d’algues. I tracta el marisqueig com a una activitat professional.

Així mateix, regula l’autorització de l’activitat aqüícola al mateix temps que facilita les tramitacions administratives per tal de donar impuls a aquesta activitat, perquè considera que els recursos marítims són reduïts i que mitjançant l´aqüicultura és possible atendre la demanda dels consumidors de productes de la pesca.

A més, incorpora les condicions de construcció i gestió de les embarcacions. I també té en compte la promoció de la formació professional i la certificació de la professionalitat per a l’exercici de l´activitat pesquera. Així mateix, la nova Llei de Pesca i Aqüicultura valenciana potència la figura de les “zones protegides d´interés pesquer”, que han de ser declarades com a tals mitjançant Decret del Consell.

Cebrián ha donat les gràcies a les entitats que han estat consultades en l’elaboraciò d’aquesta llei. Entre elles, les federacions provincials de confraries de pescadores; la Interfederativa de Confraries de la Comunitat Valenciana; la Federació de Pesca de la Comunitat Valenciana; l’Associació de Pesca Recreativa responsable de la Comuitat Valenciana; l’Associació Valenciana de Empreses Piscícoles; l’Agrupació de Clotxiners dels ports de València i Sagunt, i l’Associació Espanyola de Cadenes de Supermercats. També ha mostrat agraïment als “homes i dones de la mar que, amb el seu esforç, vocació i devoció pel nostre Mediterrani, han mantingut viva la activitat pesquera, els seus oficis i les seues tradicions, i que defensen una pesca sostenible, com a garantia de present i de futur per al sector”.

L’aplicació de la llei comptarà amb els pressupostos del programa específic de pesca i amb el Fons Europeu Marítim Pesquer.