La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, compleix el seu compromís de garantir el dret a l’ús d’un habitatge digne i l’accés als subministraments bàsics d’energia i aigua potable a les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social.

D’aquesta manera es desprèn de l’Ordre, que es publicarà demà al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), que té per objecte establir les bases reguladores per a la concessió de subvencions als municipis, mitjançant concurrència competitiva, per evitar el tall dels subministraments d’energia elèctrica, aigua i gas a les famílies més vulnerables, així com per contribuir al pagament del lloguer de l’habitatge a persones que, per haver estat desnonades o haver-se vist obligades a oferir el seu habitatge habitual en pagament, hagin accedit a un lloguer social i no puguin fer-li front.

Per a la consellera d’Habitatge Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, l’ordre de pobresa energètica, que entrarà el vigor el primer dia hàbil de gener, suposa que “la Generalitat, per primera vegada, va a garantir l’accés als subministrament bàsics d’energia i aigua potable als persones i famílies en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social. Amb aquesta mesura – ha afegit- el Govern compleix amb els ciutadans amb uns pressupostos aprovats per al 2016 que executem des del minut zero del nou any “.

“A més, – ha afegit- amb aquesta ordre hem articulat un procediment amb els ajuntaments per aconseguir ajudes econòmiques per aquelles llars amb un nivell de renda que no sigui capaç de fer front als rebuts de llum, aigua i gas així com a aquelles persones que no poden fer front al pagament del seu lloguer i es trobin en situació d’exclusió social. En definitiva aprovarem un primer tram del total de l’ajuda de 5,9 milions d’euros. Publiquem un primer tram de 4 milions, 2, 5 milions per a subministraments bàsics i 1,5 milions per a ajudes al lloguer “.

Evitar el tall de subministraments bàsics

L’objecte de l’Ordre és articular un procediment perquè, a través de les entitats locals, es puguin concedir ajudes econòmiques a aquelles llars el nivell de renda no sigui capaç de fer front al pagament dels subministraments energètics, evitant així el tall dels mateixos i les greus conseqüències per a les famílies afectades.

El Consell és conscient de l’increment produït en els últims anys en el nombre de llars en situació de pobresa energètica i sensible a la problemàtica d’exclusió residencial i social generada. Per aquesta raó, està adoptant diverses mesures per permetre l’accés d’aquells sectors més necessitats de la població a uns estàndards mínims de vida.

En aquest sentit, la Conselleria, que ha tingut en compte la situació en què es troben moltes persones, que s’han vist privades de la propietat del seu habitatge habitual o han estat desnonades per no poder atendre els seus pagaments, ha cregut necessari respondre a aquesta necessitat social amb DISPOSIONES excepcionals per solucionar el problema.

Acords amb empreses energètiques

Com es recordarà, la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori va signar recentment acords de col·laboració amb ENDESA, Gas Natural Fenosa i Iberdrola per evitar els talls dels subministraments d’energia elèctrica, aigua i gas a famílies en risc d’exclusió social.

A l’efecte de poder acollir-se a aquests ajuts es consideren en risc d’exclusió social les persones que tinguin uns ingressos inferiors a 1,5 IPREM i les unitats familiars o de convivència amb ingressos inferiors a 2 IPREM.

Pel que fa a les ajudes per al lloguer social, la quantia és de fins a 100 euros mensuals durant un període màxim d’un any, i en cap cas podrà superar l’import de la renda.

Les ajudes per evitar la pobresa energètica serà en els casos de tall de subministrament elèctric o de gas de 75 euros per rebut mensual i fins a un màxim de 300 euros per consumidor i any, i en cas de tall d’aigua potable, fins a 15 euros per rebut mensual i un màxim de 60 euros per consumidor i any. Així mateix podran ser objecte d’ajuts els costos ocasionats per restablir els subministraments en el cas que s’hagi produït la seva cort.

Els serveis socials dels ajuntaments tramitaran les ajudes

D’aquesta forma quan els serveis socials dels ajuntaments adherits detectin el cas d’una persona o família en situació de vulnerabilitat, amb serioses dificultats per al pagament del subministrament d’electricitat o de gas, o que ja s’ha produït la suspensió del subministrament al seu habitatge habitual, realitzaran una valoració per determinar si poden ser beneficiaris de l’ajuda destinada al pagament del subministrament energètic.

Si reuneix els requisits, els serveis socials ho posaran en coneixement de les empreses subministradores i de la Conselleria i es paralitzarà el procediment de suspensió del subministrament mentre es gestiona el pagament de les factures degudes.

Restabliment immediat del servei

Per la seva banda, l’empresa subministradora sol·licitarà de manera immediata el restabliment del subministrament. Així mateix, no tornaran a sol·licitar la suspensió del subministrament mentre es gestiona la concessió de les ajudes. Tampoc exigiran el pagament de cap tipus d’interessos.

L’Ajuntament pagarà directament a l’empresa l’import total del deute i si s’ha restablert el subministrament, els drets de reconnexió. A més, comunicarà el pagament del deute a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori qui tramitarà el pagament al consistori de les quantitats que aquest hagi abonat.

Lluita contra la pobresa energètica

La dificultat de les famílies per fer front a les despeses d’habitatge i subministraments bàsics és una realitat que afecta tots els estats membres de la Unió Europea. La Comissió Europea ha instat als estats membres a orientar les seves polítiques socials, per a la protecció de consumidors vulnerables. Referent a això, els estats membres estan obligats a desenvolupar actuacions per lluitar contra la pobresa energètica i garantir el subministrament de l’energia necessària per als clients vulnerables adoptant les polítiques socials que a l’efecte es considerin procedents.