Monton utilitza normes irrespectuoses amb els drets dels treballadors per aconseguir els objectius de la Conselleria de Sanitat, de desmantellament de l’hospital provincial en obtenció d’una funció servil del centre respecte de l’hospital de referència de Castelló.

Recentment s’estan obtenint sentències derivades de les contínues demandes que el personal es veu obligat a interposar per aconseguir el respecte dels drets laborals per part del Consorci, que, tot i la gestió d’aquesta administració sanitària, afortunadament s’estan veient emparats per la via jurídica. En concret, s’ha conegut una sentència en la qual es declara l’acomiadament d’un treballador com improcedent, oferint-se al Consorci les opcions de readmissió, o indemnització.

La Conselleria de Sanitat, lluny de disposar dels mecanismes per conservar la plantilla i protegir l’ocupació pública, ha optat per l’alternativa que li ofereix la possibilitat de treballar en minva de la plantilla del Consorci, decantant així per la indemnització.

L’opció per la retallada en recursos tradueix, un cop més, la intenció última de l’administració Munt envers el Consorci i el seu personal, que actua destruint llocs de treball i no dubtant a la emprar els diners públics en indemnitzacions que, encara que resarcen el dret del treballador, no es rendibilitzen, ja que la inversió no es tradueixen en activitat o treball al servei de la ciutadania.

Des de CCOO-CHPCS instem a la consellera Monton a que cessi en l’actitud de càstig continu al que té sotmès a l’Hospital Provincial de Castelló, al seu personal i als usuaris del mateix, i comenci a gestionar la sanitat castellonenca garantint, cimentant i fomentant el desenvolupament de losservicios públics.