La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha iniciat la tramitació per a declarar Bé d’Interés Cultural 15 jaciments arqueològics que estaven pendents des d’abans de 1998, quan es va aprovar la Llei de Patrimoni Cultural Valencià.

La conselleria ha realitzat una revisió de tots els expedients iniciats i no conclosos fins a 1998 i ha incoat expedient d’actualització i adaptació de la Secció Primera de l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, en matèria de patrimoni arqueològic i paleontològic.

L’objectiu és culminar els procediments declaratius de determinats béns immobles arqueològics, i un d’aquests paleontològic, que tenen valors culturals singulars o excepcionals, dins de l’àmbit del territori valencià i que per distintes circumstàncies, es troben pendents de la seua inscripció definitiva. Aquests béns compten amb un ampli reconeixement social per la notorietat de la seua implantació en el territori en què s’emplacen.

En concret, els béns són els jaciments del Punt del Cid a Almenara; La Cova de l’Or a Beniarrès; Puig de la Nau a Benicarló; Jaciment fenici de Vinarragell de Borriana; Banys de la Reina de Calp; el Porquet 1 d’Alacant; Poblat ibèric de Mont-ravana a Llíria; Necròpolis ibèrica del Corral de Saus a Moixent; Vila romana de Benicató de Nules; Recinte fortificat del Torrelló d’Onda; Poblat ibèric de La Muela de Arriba de Requena; València la Vella de Riba-roja de Túria; Pico de los Ajos de Yátova i Cortes de Pallás; Illeta dels Banyets del Campello; i Illeta del Portitxol de Xàbia.

Els ajuntaments on radiquen els jaciments seran informats, així com els interessats en el procediment administratiu. El reconeixement de BIC comporta la corresponent protecció de l’entorn i en els casos que siga necessari, els ajuntaments estan obligats a redactar plans de projecció d’aquests immobles.…