La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural analitza en una jornada la tècnica de l’insecte estèril (TIE) per controlar biològicament la població de mosquits, que tindrà lloc fins al proper 28 d’abril.

En concret, es tracta de la Segona Reunió del Projecte d’Investigació “Mosquit Handling, Transport, Release and Male Trapping Methods”, coordinat per l’Agència Internacional d’Energia Atòmica (IAEA) i iniciat el novembre de 2015, que ha estat inaugurada al IVIA pel director general d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Roger Llanes. Aquesta tècnica ha demostrat el seu èxit en el control de diferents espècies com el cuc barrinador a Amèrica, la mosca tsetsé a Zanzíbar i la Ceratitis capita en nombrosos països.

Des de fa anys la Conselleria du a terme un Programa de Lluita Integrada contra la Mosca de la Mediterrània en què la TIE és el principal mètode d’aplicació per combatre la plaga. A més, es col·labora en diversos projectes d’investigació: “Exploring genetic, molecular, mechanical and behavioral methods of sex separation in mosquitoes”, que té com a objectiu desenvolupar mètodes de separació de mosquits per sexe, ja que les femelles són les que transmeten malalties a través de les seves picades i cal eliminar-les aconseguint alliberar únicament individus mascle estèrils.

També es participa en el “Mosquit Handling, Transport, Release and Male Trapping Methods”, l’objectiu és desenvolupar tecnologia, equipament i sistemes de transport i alliberament de mosquits necessaris fer possible l’aplicació de la TIE contra aquests insectes en grans superfícies.

En aquest Projecte col·laboren 20 grups de treball, inclosa la conselleria, provinents de països de tot el món.

En les últimes dècades, Aedes albopictus s’ha estès des d’Àsia fins a Àfrica, Amèrica i Europa, sent en l’actualitat una de les preocupacions més importants en l’àmbit de la Salut Pública Internacional.

A Espanya, aquesta plaga està present en totes les regions de la costa del Mediterrani. Des de la seva detecció per primera vegada l’any 2004 a Catalunya s’ha estès ràpidament i suposa actualment una gran amenaça per a la salut pública al nostre país. Fins al moment no s’ha detectat cap cas autòcton de transmissió de malalties com el Dengue o el Chikungunya però sí que s’han patit multitud de casos importats en l’última dècada.

Atès que a la Comunitat Valenciana es troba present el mosquit tigre, la Conselleria d’Agricultura, en col·laboració amb Tragsa, està realitzant assajos i activitats preparatòries dins d’un projecte pilot de lluita contra Aedes albopictus a la Comunitat Valenciana que es desenvolupa entre 2017 i 2018 .

La TIE és un mètode de lluita biològica consistent en la cria d’insectes mascle de la mateixa espècie a combatre que són esterilitzats mitjançant irradiació i posteriorment alliberats massivament a l’àrea d’actuació. Aquests mascles estèrils s’aparellen amb les femelles silvestres sent els ous posats per aquestes inviables, evitant així la seva descendència. El seu ús no suposa la utilització de productes fitosanitaris.