El sector apícola valencià pot optar a la convocatòria d’ajudes que, dotades amb 1.416.200 euros, efectua la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural a través de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. La convocatòria està dirigida a titulars d’explotacions apícoles de la Comunitat Valenciana que realitzen inversions i actuacions a fi de millorar les condicions de producció i comercialització de la mel per al període 2017/2019.

Com assenyala l’ordre de bases, firmada el 5 de maig per la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, les mesures subvencionables pretenen consolidar la professionalització del sector apícola i aconseguir una major modernització i competitivitat, incorporant les últimes tècniques i avanços científics. A més, busquen millorar els sistemes de producció i comercialització així com obrir nous mercats, tot això amb un producte de qualitat.

La quantia econòmica es va a distribuir en quatre línies de subvenció. Una primera línia està destinada a prestar assistència tècnica als apicultors i a les agrupacions d’apicultors. Una altra, dirigida a la lluita contra l’àcar Varroo Destructor, un paràsit de l’abelles adultes i els seus cries, i altres amenaces dels ruscos. Les dos últimes línies d’ajuda aniran destinades a la racionalització de la transhumància (adquisició de mitjans, quotes d’assegurances, etcétera)i a mesures de suport als laboratoris d’anàlisi de les característiques fisicoquímiques de la miel.

Podran ser beneficiaris de les ajudes les explotacions apícoles que estiguen inscrites en el Registre d’Explotacions Ramaderes (REREGA), així com agrupacions d’apicultors i laboratoris apícoles.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOCV) publica la resolució de les ajudes, la quantia a subvencionar i el termini d’entrega de sol·licituds, que serà de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la data de publicació