La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha convocat per a l’any 2017 les ajudes per a les organitzacions professionals agràries, a través de la seva publicació al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).

Aquests ajuts cobriran les accions realitzades per les organitzacions professionals agràries de la Comunitat Valenciana que s’hagin o es vagin a desenvolupar entre el 15 de novembre de 2016 i el 15 de novembre de 2917. La dotació pressupostària per a aquests ajuts, finançades amb fons propis de la Generalitat, és de 219.000 euros.

A més, la Conselleria d’Agricultura convoca ajudes per a entitats que duguin a terme actuacions que promoguin la integració de la dona a l’àmbit rural, a través de les quals es destinaran 15.500 euros. Igualment, es s’estableixen subvencions per a la promoció associativa i representativa de joves agricultors valor de 15.500 euros.

Les Organitzacions Professionals Agràries (OPA) cobreixen importants funcions, entre les quals podem destacar la representació dels agricultors i ramaders, l’impuls de la modernització del camp, la difusió de l’assegurança agrària i ramader, i les les tasques d’informació i serveis als seus socis.

Des la Generalitat es vol ajudar a aquestes organitzacions, a través d’ajudes instrumentades per la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. En aquest sentit, podem trobar unes ajudes bàsiques, i altres que fomenten especificitats com ara l’associació de joves agricultors oa la integració de la dona en el món rural.

Per accedir a aquests ajuts s’estableixen uns criteris de prioritat i el termini per presentar les sol·licituds és d’un mes a partir de l’11 de maig.