La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana l’ordre per la qual es convoquen, per a l’any 2017, les ajudes a la gestió sanitària i de benestar animal en l’aqüicultura de la Comunitat Valenciana.

La conselleria destina a aquesta convocatòria 25.000 euros per millorar aspectes relatius a la prevenció i la bioseguretat en l’àmbit de l’aqüicultura: programes d’eradicació de malalties, al desenvolupament de millores pràctiques, suport a grups de protecció de la salut i fins i tot a estudis veterinaris o farmacèutics.

El Consell considera necessari realitzar actuacions sanitàries de monitorització i control preventiu per oferir un alt nivell de protecció de la salut pública, del benestar i la sanitat animal que garanteixi la pervivència i la seguretat de l’aqüicultura valenciana i l’obtenció d’una sèrie de productes de la màxima qualitat per al consumidor i de màxima rendibilitat per al productor.

Els ajuts van dirigides a empreses aqüícoles, que podran sol·licitar-les de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat.

Es podran finançar els costos de control i d’eradicació de malalties en l’aqüicultura d’acord amb la decisió 2009/470 / CE, del Consell, com els costos de funcionament necessaris per a complir les obligacions recollides en un pla d’eradicació de malalties.

A més, també se subvencionarà el desenvolupament de millors pràctiques generals i per espècies o codi de conducta sobre bioseguretat o sobre necessitats de salut i benestar dels animals en l’aqüicultura.

De la mateixa manera, la realització d’estudis veterinaris o farmacèutics en relació amb les malalties veterinàries en l’aqüicultura, amb la finalitat de fomentar la utilització adequada de medicaments.

Aquests ajuts també es destinen al funcionament de grups de protecció de la salut en el sector aqüícola reconeguts pels estats membres mitjançant la realització de visites de comprovació de la situació sanitària de les espècies aqüícoles criades en piscifactories de la Comunitat Valenciana, presa de mostres i realització d’analítiques.

Aquest sector productiu és de gran importància en certes comarques costaneres i rurals i compta amb un potencial de creixement gran, tant per la demanda dels seus productes i situació de les empreses com per les condicions geogràfiques de la nostra Comunitat.