En menys d’un mes, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha abonat ja quasi 60 milions d’euros a 58.000 agricultors i ramaders en ajudes directes (fonamentalment, el règim de pagament bàsic i pagament verd, més una xicoteta proporció de pagaments associats) corresponents a la sol·licitud única de 2015, en el marc de la nova Política Agrícola Comuna (PAC) 2015-2020.

La conselleria va començar a pagar el 3 de desembre, a causa del mal funcionament de l’aplicació informàtica subministrada pel Ministeri, SINAPA, així com al retard amb què l’Administració central va enviar els mòduls de pagament i altres complicacions associades a la novetat de la PAC o la revisió de pastures.

Entre els beneficiaris dels pagaments efectuats es troben 215 ramaders de boví, que perceben un total de 690.200 euros, sobretot adjudicataris d’ajudes per a vaques alletants, la més important en ramaderia. Cal puntualitzar que els imports més significatius d’ajudes al sector ramader arriben a través del Règim de Pagament Bàsic més el Pagament Verd, com a “agricultors” que mantenen terres agràries, incloses pastures.

No s’han pogut generar els pagaments de més de 1.500 ramaders, fonamentalment d’oví i caprí, pel fet que no es disposa d’import unitari comunicat pel Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA). Es tramitaran a partir de gener de 2016.

Incloses les ajudes de la nova PAC, en total, al llarg del segon semestre de 2015 la Conselleria ha abonat 108,76 milions d’euros en ajudes al sector agroalimentari, dels quals 20,80 corresponen al Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural (FEADER), que inclou, entre altres conceptes, la instal·lació de jóvens agricultors, la modernització d’explotacions agrícoles, les ajudes agroalimentàries i les inversions finançades a través dels grups d’acció local de desenrotllament rural, (GAL).

La part grossa (87,8 milions), correspon al Fons Europeu de Garantia Agrària (FEAGA), del qual formen part la sol·licitud única, els programes operatius de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses, les inversions en cellers vitivinícoles, les retirades pel veto rus, la promoció del consum de vi en tercers països i la reestructuració i la conversió de vinyes.