La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha constituït aquest matí la Mesa Sectorial apícola, en la qual participen juntament amb els principals sindicats agraris i representants d’aquest sector a la Comunitat Valenciana.

El secretari autonòmic d’Agricultura i Desenvolupament Rural, Francisco Rodríguez Mulero, i el director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Roger Llanes, han estat els encarregats de posar a funcionar aquesta taula sectorial, que té com a finalitat el debat i la recerca de solucions als problemes que afecten al sector apícola de la Comunitat Valenciana.

Rodríguez Mulero ha assenyalat que “el sector apícola valencià disposa d’unes qualitats pròpies que ens porten a creure necessària la constitució d’aquesta mesa sectorial i, a més, la creació d’aquest grup de treball comú s’emmarca en la política de la Generalitat de la presa de decisions comptant sempre amb l’opinió dels sectors implicats “.

Durant el transcurs de la reunió, s’ha tractat un dels temes que actualment més preocupa als apicultors valencians i en la necessitat de fer un ús adequat dels productes fitosanitaris en època de floració, ja que el seu ús indiscriminat provoca un increment de la mortalitat en els apiaris i una caiguda en la vitalitat de les abelles.

En aquest sentit, el director general d’Agricultura ha explicat que “tot i que no hi ha una restricció legal durant tot l’any en l’ús de fitosanitaris, encara que si en alguns dels productes que s’utilitzen, es va a dissenyar un protocol de comunicació a través de les OCAPAS que permetin un monitoratge de les incidències reportades amb les oportunes preses de mostres, i la realització d’un mapa d’incidències “.

“Hem de buscar una fórmula per poder unir els interessos dels sectors citrícola i apícola i disposar d’uns protocols d’actuació ràpids per poder actuar allà on s’està produint un problema”.

Des de la Conselleria d’Agricultura es fan una sèrie de recomanacions durant el període de floració, com quins són els productes fitosanitaris autoritzats i quins no, informació sobre les hores del dia en què les abelles no estan actives, la col·locació dels ruscs en llocs assegurances, tot això per tractar minimitzar els possibles efectes negatius d’aquests productes sobre els ruscs.

Així mateix, s’ha posat sobre la taula la necessitat de crear un mapa citrícola de la Comunitat Valenciana que permeti fer compatible la producció citrícola amb l’aprofitament floral per logar la major quantitat possible de mel de flor del taronger, a causa de la dificultat que té l’apicultura valenciana , per les limitacions que la normativa de la ‘pinyolà’ imposa, a l’hora de produir aquest tipus de mel.

Finalment, s’ha plantejat l’adaptació de l’Ordre de Bases d’Ajudes a la millora de les condicions de producció i comercialització de la mel al Programa Nacional Apícola 2017-2019.

Rodríguez Mulero ha explicat que “aquest suggeriment, realitzada pels representants del sector, va ser traslladada al servei de ramaderia, sanitat i benestar animal que ha elaborat un primer esborrany que avui s’ha explicat i que contempla la inclusió de mesures de caràcter comercial com ara tècnics especialitzats en comercialització, promoció de figures de qualitat i sistemes de divulgació tècnica “.