La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural convoca per 800.000 euros les ajudes a les figures de qualitat agroalimentària valencianes (consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat de la Comunitat Valenciana i entitats associatives gestores de l’autorització del ús de la marca CV). 

Amb aquestes ajudes, publicades avui al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), es busca fomentar la producció i comercialització de productes agroalimentaris de qualitat diferenciada, donant suport a la constitució de nous consells reguladors o òrgans de gestió de les denominacions d’origen protegides i indicacions geogràfiques protegides; finançant els costos derivats de les activitats de control i certificació i de les activitats de promoció i informació. 

Entre els objectius més importants que cerca la conselleria es troba la difusió del coneixement dels productes acollits a denominacions d’origen, indicacions geogràfiques protegides, especialitats tradicionals garantides i agricultura ecològica pertanyents a la Comunitat Valenciana. 

D’aquesta manera, el Consell aposta pels productes de qualitat, els posa en valor i revitalitza les zones de producció d’una manera compatible amb la protecció del medi ambient. 

Podran rebre aquests ajuts les entitats en què participin productors implicats en algun programa de qualitat diferenciada agroalimentària de la Comunitat. En qualsevol cas els beneficiaris finals de l’ajuda hauran de presentar la condició de pime actives en el sector agrícola. 

La protecció i control amb la qual aquestes entitats emparen les produccions garanteix una traçabilitat i una seguretat en els sistemes i productes, que es tradueix en una major projecció comercial. 

L’actual escenari global dels mercats agraris i la millora de la competitivitat del sector passa necessàriament pel suport i implementació dels diferents programes de qualitat diferenciada, permetent als productes i als productors en ells integrats obtenir un millor accés al mercat a través de la diferenciació. 

La Comunitat Valenciana compta amb 15 consells reguladors i indicacions geogràfiques protegides, un comitè d’agricultura ecològica i prop d’una desena de productes distingits amb la marca CV.