La Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha visitat el Centre d’Investigació Príncep Felip (CIPF), fundació dedicada a la investigació biomèdica, i s’ha reunit amb la Junta de Centre, en la qual estan representats tots els estaments del CIPF. Durant la reunió, la consellera ha anunciat que el 2017 el CIPF comptarà amb una subvenció directa de 4.714.000,00 euros. “Aquesta inversió contribueix a finançar les despeses per al desenvolupament dels programes d’investigació biomèdica del CIPF durant 2017”.

Aquesta subvenció s’afegeix a altres dues aprovades també per la Fundació CIPF en l’exercici 2017: una de 756.990 euros, per a la millora d’equipament necessari per investigar els mecanismes biològics i fisiològics subjacents en diferents malalties rares i per buscar nous biomarcadors; i una altra de 800.000 euros, per a una plataforma informàtica de Big Data sanitari, que permeti el maneig, emmagatzematge i interpretació de la ingent quantitat de dades que es generen en la investigació sanitària de la Comunitat Valenciana.
Es tracta d’una plataforma en la qual el node coordinador és el Centre d’Investigació Príncep Felip, en col·laboració amb els grups bioinformàtics de l’Institut d’Investigació Sanitària de La Fe de València (IIS La Fe), lNCLIVA i FISABIO.
Amb aquesta adquisició d’equipament, s’enforteix la infraestructura disponible al CIPF, per tal de donar suport a la recerca i crear una plataforma informàtica per a la gestió de dades genòmiques. Aquestes inversions permetran potenciar la recerca biomèdica valenciana, un factor estratègic en el desenvolupament i millora de l’assistència sanitària als ciutadans.

La consellera ha destacat la incorporació de tecnologia d’última generació i l’aposta de la Generalitat “per una millora en les infraestructures i equips per potenciar la recerca biomèdica i la seva translació al sistema sanitari”.

Durant la reunió, el director del CIPF, Enrique Alborch, ha fet balanç de l’exercici 2016 i ha presentat les dades més rellevants continguts en la memòria referits a personal, publicacions científiques i finançament del CIPF. Ha finalitzat “agraint a tot el personal del Centre la seva dedicació, esforç, competència i compromís, el que possibilitarà afrontar els nous reptes i objectius, l’assoliment contribuirà a situar el Centre a un nivell comparable al dels millors centres dedicats a la investigació biomèdica “.

En la seva visita a les instal·lacions del CIPF, la consellera ha estat acompanyada per Narcís Vázquez, secretari autonòmic de Sanitat; Ana María Ávila, directora general de Recerca, Innovació, Tecnologia i Qualitat; i pel professor Enrique Alborch, amb qui han visitat diferents laboratoris, així com els quiròfans experimentals, els microscopis electrònic i confocal.

Després de la visita a les instal·lacions del centre, la consellera ha posat l’accent en l’excel·lent infraestructura existent així com en les plataformes tecnològiques disponibles al CIPF, que són utilitzades pels investigadors del centre i per la comunitat científica en general, i serveixen de suport al desenvolupament de la investigació biomèdica a la Comunitat.

En aquest sentit, ha recordat que entre els reptes de futur hi ha la innovació i la recerca, i la seva relació amb el teixit productiu de la Comunitat Valenciana, i d’aquí la importància de connectar els agents del sistema de recerca-innovació en salut – fonamentalment els centres de recerca-, amb les universitats públiques i les empreses.