La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a través de la direcció general de Salut Pública, està formant al personal tècnic dels 16 centres de salut pública de la Comunitat Valenciana, que cobreixen tots els departaments sanitaris, per implementar a partir de l’inici de 2017 (curs escolar 2016-17) el Programa d’Avaluació i Foment de la Qualitat Nutricional de l’Oferta Alimentària als Menjadors Escolars.

Durant el mes de desembre s’han dut a terme dos tallers d’actualització (a València i Alacant) en els quals 40 tècnics, pertanyents a les àrees funcionals de Seguretat Alimentària i de Promoció de la Salut, han adquirit les habilitats necessàries per analitzar l’adequació dels menús mensuals servits als menjadors escolars pel que fa a les recomanacions vigents. En aquestes sessions s’han treballat els fonaments legals que emparen aquestes mesures i l’homogeneïtzació de criteris perquè l’anàlisi de l’oferta dels menús mensuals sigui uniforme.

A la Comunitat Valenciana hi ha actualment més de 1400 menjadors escolars subjectes a vigilància pels inspectors de seguretat alimentària en compliment amb el que estableix la reglamentació europea i els plans i programes nacionals i autonòmics que la desenvolupen. Durant el primer semestre d’aquest any serà avaluada la qualitat nutricional de l’oferta alimentària d’un terç dels menjadors existents en l’àmbit de la Comunitat, i de forma sistemàtica en els cursos escolars següents, el que permetrà haver revisat la totalitat de centres escolars amb aquest servei abans d’agost de 2019.

Més de 250 inspectors realitzaran en el primer semestre visites de control

En les visites de control oficial planificades que es realitzaran al llarg del primer semestre de 2017, més de 250 inspectors de seguretat alimentària de comprovar si el menú servit coincideix amb l’anunciat a les famílies, a més de diferents aspectes relacionats amb l’accessibilitat, publicitat i oferta d’aliments i begudes a les màquines expenedores ubicades en els centres escolars. En els corresponents centres de salut pública, els referents del programa de verificar si la informació de la composició dels menús és clara, detallada i coherent amb les recomanacions realitzades des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Amb la informació obtinguda s’elaborarà un informe que es remetrà als menjadors escolars dels centres docents valorats per tal que puguin adaptar la seva pràctica a les recomanacions per millorar l’oferta alimentària en els seus menjadors. El Programa d’Avaluació i Foment de la Qualitat Nutricional de l’Oferta Alimentària als Menjadors Escolare permetrà a més realitzar un diagnòstic general de la situació sobre aquest particular a la Comunitat Valenciana, així com revisar i actualitzar les directrius al respecte.

Tres seran els aspectes fonamentals que revisarà aquest Programa. D’una banda, l’oferta alimentària dels menjadors de centres escolars d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, inclosos els menús especials per motius de salut (al·lèrgies, intoleràncies alimentàries) de raons culturals o religioses.

De l’altra, l’oferta de fruites i verdures, especialment de proximitat i / o de producció ecològica, d’acord amb el I Pla Valencià de producció ecològica presentat el passat mes de novembre.

I finalment, la ubicació, presentació, oferta i publicitat d’aliments i begudes a través de màquines expenedores d’aliments i begudes.

Aquestes accions són part del desenvolupament de l’IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana (2016-2020) que inclou entre els seus objectius els de “fomentar una alimentació saludable” i “millorar la qualitat de les actuacions dirigides a la protecció de la salut davant els perills associats al consum d’aliments “. La Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport col·labora activament amb la Conselleria de Sanitat universal i Salut Pública per a la consecució d’aquests objectius en els centres docents.