La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha presentat el nou model de targeta sanitària individual la implantació s’iniciarà demà en tota la Comunitat Valenciana.

Aquest nou model, que inclou per primera vegada el Codi d’Identificació Personal del Sistema Nacional de Salut (CIPSNS), un identificador únic estatal per a cada ciutadà, ofereix més garanties de suport tècnic per assegurar la continuïtat de l’assistència sanitària independentment de la comunitat autònoma en què es trobi l’afectat.

Així mateix, el nou model minimitza qualsevol possible error a l’hora d’identificar el pacient ja que es tracta d’un codi únic i tot el procés es fa de forma automàtica (a través de lectors de codis de barres), evitant haver d’introduir les dades a mà i, per tant, els errors de transcripció.

“Amb la nova targeta fem un pas més per garantir a la ciutadania el dret a la protecció de la salut sense importar on es trobi ni en quin centre sigui atès. Les modificacions introduïdes fan possible la unificació de les dades existents en les targetes sanitàries de tot Espanya i aconsegueixen que aquest document administratiu sigui interoperable a tot el Sistema Nacional de salut, ja que permet que la lectura i comprovació de les dades sigui possible en qualsevol comunitat autònoma. Gràcies a l’CIPSNS els diferents serveis de salut autonòmics podran realitzar un millor intercanvi d’informació sobre la població protegida “, ha indicat Carmen Montón.

Així doncs, des d’aquest dijous, es farà una implantació gradual del nou model de targeta conforme els centres de salut vagin esgotant la reserva de targetes velles i els ciutadans necessitin renovar les que ja tenen. L’operació no suposarà cap cost addicional ja que el preu de les noves targetes és el mateix de les targetes actuals.

“No es canviaran les targetes sanitàries de tots els valencians i valencianes de cop, sinó que la substitució es farà de forma progressiva i en les mateixes circumstàncies que es fa actualment, és a dir, en casos com pèrdua, robatori o deteriorament. Les targetes emeses actualment seguiran sent vàlides, cal no canviar-les si no és necessari ja que el nostre Sistema d’Informació Poblacional (SIP) està preparat per funcionar amb tots dos models fins que es produeixi la substitució de totes les targetes “, ha explicat Munt.

Tal com ha apuntat la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, que ha comparegut al costat del director general d’assistència sanitària, Rafael Sotoca, el nombre de ciutadans amb dret a targeta sanitària a la Comunitat Valenciana és en l’actualitat de 4.650.404 ( 1.684.002 a Alacant, 2.415.155 a València i 551.247 a Castelló). Anualment s’imprimeixen al voltant d’un milió de targetes a l’any i s’estima que la progressió serà la mateixa durant els propers 4 anys.

Diferències més rellevants> / b>

A més del ja esmentat nou Codi d’Identificació Personal de l’SNS, que apareixerà a la part davantera de la targeta, el nou model del document inclourà un format diferent per al Codi d’Identificació Territorial (CITE).

La nova targeta renova la seva imatge amb la incorporació dels colors corporatius de la Generalitat Valenciana (vermell i gris) i afegeix una osca en un dels seus laterals per facilitar el seu maneig per persones amb disfunció visual. En aquest cas, cal també la possibilitat de sol·licitar una targeta en braille.

“Es tracta d’una adaptació necessària del disseny de les nostres targetes sanitàries ja que ve marcada per una normativa estatal que hem de complir i que aprofitarem per millorar un document administratiu fonamental ja que és el que acredita les dades del titular i facilita l’accés de la ciutadania a les prestacions del Sistema Nacional de Salut “, ha assenyalat Carmen Montón.

Aquest nou model de targeta sanitària individual s’adapta al que estableix el Reial Decret 183/2004, de 30 de gener, pel qual es regula la targeta sanitària individual, modificat pel Reial Decret 702/2013, de 20 setembre 2013 . Mitjançant aquests reials decrets pretén fer-se realitat el que estableix la Llei 16/2003 de 28 de maig de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut en la qual es diu que les targetes sanitàries han d’estar preparades per emmagatzemar la informació bàsica i han de permetre la seva lectura i comprovació de les dades en totes les aplicacions del territori de l’Estat.