La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública publicarà el pròxim 6 de febrer l’obertura d’inscripció de nous aspirants i actualització de mèrits dels candidats ja inscrits en les llistes d’ocupació temporal d’institucions sanitàries per a totes les categories professionals.

A més, com a novetat respecte a les últimes obertures, per primera vegada es va a incorporar el Departament de Salut de La Ribera a l’àmbit de la gestió de les borses d’ocupació temporal. Des d’abril de 2003 no s’han realitzat contractacions de personal en aquest departament a través de les llistes d’ocupació de la conselleria.

“D’aquesta manera, donem compliment a la promesa feta a les organitzacions sindicals d’obrir la borsa en el primer trimestre d’aquest any i vam demostrar la nostra clara implicació amb l’ocupació pública”, ha assenyalat la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón .

Així mateix, es procedeix també a l’obertura de les borses de treball de determinades categories integrades en Salut Pública. Aquestes bosses seran efectives quan s’esgotin els candidats de la vigent borsa de salut pública.

Inscripció via telemàtica per a totes les categories

La resolució per la qual es convoca el procediment es publicarà a la pàgina web de la conselleria i en ella s’establiran els terminis d’inscripció i de presentació de la documentació. La inscripció es realitzarà de forma telemàtica a través de la pàgina web de la conselleria (cliqueu aquí) a l’apartat de Recursos Humans-Borsa de Treball-institucions sanitàries-Inscripció / Actualització de Mèrits. És la primera vegada que es realitza una inscripció d’aquest tipus per a totes les categories professionals que conformen la borsa d’ocupació temporal de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Per facilitar la tramitació del procediment telemàtic s’establiran punts de suport en les direccions territorials de la conselleria a Alacant, València i Castelló, així com en la gerència d’Alcoi.

Els requisits previs de la sol·licitud telemàtica són: disposar de certificat de la signatura electrònica compatible amb l’autoritat de certificació de la Generalitat Valenciana o el DNI electrònic per tenir accés al sistema i signar la sol·licitud per via telemàtica. Els tipus de certificat admesos són:

-Certificat De persona física i DNI-e.

– Disposar de connexió a Internet per emplenar la sol·licitud i els requisits d’accés per al portal de la Generalitat Valenciana que figuren a la pàgina: cliqueu aquí

En cas de no disposar de certificat electrònic es pot acudir al punt registre unificat (PRU) que prefereixi