La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació ha començat la distribució de la ‘Guia pràctica per a la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació i en subvencions de la Generalitat i el seu sector públic’, publicació que es troba, també, disponible en el portal de la Generalitat, així com en el web de la Conselleria.

La inserció de clàusules de responsabilitat social en els processos de contractació pública i concessió de subvencions suposa integrar de manera efectiva criteris socials, ambientals i ètics en tota l’Administració pública i la seua acció de govern, per això s’ha iniciat la distribució d’aquesta guia a ajuntaments i a personal de la Generalitat relacionat amb contractació i subvencions públiques.

La guia conté una sistematització de la normativa existent a nivell europeu, estatal i autonòmic, així com una recopilació i una definició exhaustiva dels conceptes relacionats amb la responsabilitat social. Recopila, a més, possibles clàusules que s’inclouran en els processos de contractació, amb exemples reals i recomanacions.

Així mateix, la Conselleria de Transparència posarà en marxa unes jornades en matèria de responsabilitat social que se celebraran a Castelló, a València i a Alacant durant aquest mes orientades a personal d’ajuntaments i Generalitat vinculat a l’àrea de contractació.

L’objectiu d’aquestes jornades és reforçar la integració de les clàusules de responsabilitat social en els processos de contractació pública per part d’entitats locals, Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

La Generalitat i el sector públic d’aquesta pretenen convertir el Govern Valencià en un referent en matèria de responsabilitat social, ja que a través de la contractació administrativa es fa ús d’importants recursos públics que poden produir efectes positius en les persones o els col·lectius, a vegades més vulnerables.

Per a això, és necessari superar les dificultats existents, com ara el desconeixement de les possibilitats que ofereix la normativa vigent o la falta de materials didàctics o de suport als òrgans de contractació.

La ‘Guia pràctica per a la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació i en subvencions de la Generalitat i el seu sector públic’ és fruit de la tasca realitzada per un grup de treball integrat per tècnics de diferents conselleries, així com de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i del Consell de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració local (COSITAL). La Direcció General de Responsabilitat Social i Foment de l’Autogovern ha coordinat aquest equip.