L’alcalde d’Onda, Ximo Huguet, ha anunciat que la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha concedit les primeres ajudes per import de 63.557,20 euros per a pal·liar la pobresa energètica a Onda.

Huguet ha anunciat que aquestes xifres, que són molt positives, afecten 136 famílies onders pel que fa a la cobertura de necessitats bàsiques d’energia com són la llum i el gas. De la mateixa manera, ha afirmat que el termini de sol·licituds encara està obert i que l’Ajuntament té pendents altres 99 sol·licituds de subvencions que podrien evitar la pobresa energètica a llars en risc d’exclusió social i la pèrdua de l’habitatge per no poder atendre el pagament del lloguer.

Dins d’aquest Pla del Consell de Ximo Puig, l’Ajuntament ha sol·licitat ja a la Conselleria subvencions per valor de més de 100.000 euros. L’àrea de Serveis Socials, dirigit per la tinent d’alcalde Mari Carmen Aguilella treballa al costat de les diferents organitzacions locals, com Càritas i Creu Roja, que estan en contacte amb els veïns del municipi més desprotegits per agilitzar tots els tràmits. En aquest sentit, Huguet ha agraït “l’esforç que fan tant els treballadors socials com les organitzacions, sobre els quals recau l’àrdua tasca de dur a terme els informes, a més del seguiment de les famílies o persones que reben aquests ajuts”.

Concretament, els ajuts sol·licitats arriben als 100 euros mensuals per sol·licitant per al lloguer, sent el màxim de 1.200 euros l’any. Quant als rebuts de llum i aigua, es podran concedir fins a 75 euros per pagar la llum i 15 euros per rebut de l’aigua, amb un import màxim de 300 euros per a electricitat i 60 euros anuals per al subministrament d’aigua.

Per a l’equip de govern “les persones són el primer” i des que van prendre possessió de la gestió municipal s’han reforçat l’àrea de Serveis Socials i han dut a terme accions per combatre l’exclusió. Recentment, l’equip de govern ha posat en marxa la Unitat de Respir en el Centre de Dia per a persones dependents i fa mesos es va crear l’Oficina d’Intermediació Hipotecària que atén les famílies que no poden fer front als préstecs hipotecaris.