El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) ha publicat que la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, dirigida per María José Salvador, ha licitat el contracte de reparació d’habitatges assaltades pertanyents al parc públic de la Generalitat al barri de la Coma, per un import de 1.996.500 euros.

La Generalitat està realitzant un gran esforç inversor per millorar les condicions del parc públic de la Comunitat i la Coma és un clar exemple d’això. El contracte que s’ha licitat preveu la reparació d’unes 120 habitatges socials de la Coma en un període de dos anys.

Cal destacar que aquest contracte incorpora importants clàusules socials. Donat l’elevat nivell d’atur existent entre els veïns del barri de la Coma, una de les clàusules que se li exigeix ​​a l’empresa adjudicatària és que contracti, almenys, a un 50% dels veïns del barri que siguin aturats de llarga durada per a exercir les tasques de rehabilitació d’aquests habitatges. L’incompliment d’aquest punt suposaria l’automàtica resolució del contracte.

Una altra incorporació de gran rellevància d’aquest contracte és que, en cas d’empat entre diverses empreses, a més de les condicions establertes en el plec (presentació plans d’Igualtat entre dones i homes, treballadors en plantilla amb discapacitat superior a un 2% i societats cooperatives ), s’incorpora com a qüestió per dirimir, el que tinguen en plantilla treballadors amb dificultats d’accés al mercat laboral.

Gràcies a les clàusules socials que ha incorporat ara la Conselleria en els plecs de condicions, no només s’aconseguirà la rehabilitació d’un barri que ha estat abandonat durant anys. A més, es podrà donar feina a residents de La Coma que viuen una realitat social complicada i tenen grans dificultats per trobar feina.

Altres actuacions programades
A més de la reparació de més d’un centenar d’habitatges, la Generalitat ha programat a La Coma una Àrea de Regeneració i Renovació Urbana (ARRU), amb una inversió de 3,2 milions d’euros.

Aquesta intervenció es realitzarà entre la Generalitat, el Ministeri de Foment i l’Ajuntament de Paterna per a la realització conjunta d’obres de rehabilitació d’edificis i habitatges, així com la reurbanització i reestructuració d’espais públics.

Es tracta de la major injecció econòmica en molts anys que s’ha realitzat en aquest Barri d’Acció Preferent en el qual resideixen més de 5.000 persones en uns 1.600 pisos socials, el que representen el 9% de total d’habitatges que formen el parc públic de la Generalitat.

Des de la Conselleria d’Habitatge s’està preparant un pla director que agrupi les diferents mesures que s’estan adoptant per revitalitzar i dinamitzar aquest barri, per a un futur, poder realitzar intervencions a menor escala actuant directament amb els veïns.