La conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball recorda que durant la matinada del dissabte 26 al diumenge 27 de març, comença l’horari d’estiu. D’aquesta forma, a les dues s’hauran d’avançar els rellotges fins a les tres de la matinada.

El canvi d’hora és una mesura d’estalvi i eficiència energètica que obeeix a una directiva de la Unió Europea i el seu objectiu és guanyar hores de llum solar. L’estalvi es produeix entre els mesos de març a octubre, ja que en aquesta època el sol ix abans i es posa més tard, és a dir, els dies són més llargs.

En aquests mesos es registra el període de l’any en el qual la insolació és major per als països de l’hemisferi nord, com el nostre. Gràcies a aquesta mesura s’aconsegueixen guanyar 135 hores de llum, amb el consegüent estalvi energètic. D’aquesta manera, aquest augment de la llum solar suposa per a la Comunitat Valenciana un estalvi aproximat d’energia de 59 Gwh.

Amb la modificació horària es fa coincidir l’inici de la jornada laboral amb l’alba, aprofitant així millor la llum natural, amb el consegüent estalvi energètic. Aquest estalvi en el consum es tradueix en un estalvi econòmic anual a la Comunitat proper a 10 milions d’euros.

Segons les estimacions d’IVACE Energia, a la Comunitat Valenciana el canvi d’hora permet estalviar un 6 per mil en el consum elèctric en aquells sectors que aprofiten la llum solar.

D’aquesta manera, el canvi d’hora afecta fonamentalment al consum domèstic. En total, en el sector domèstic s’obté un estalvi en el consum elèctric proper al 1%, la qual cosa equival a 7 milions d’euros.

També es produeixen estalvis en el sector serveis, principalment en els establiments hostelers, grans superfícies i centres d’oci, a causa dels aparells d’aire condicionat. En aquest sector s’estima que es produeix un estalvi de 2,5 milions d’euros.
Per contra, en el sector industrial l’estalvi és pràcticament inapreciable, ja que l’ús de l’enllumenat en les factories és independent a la llum solar.

Estalvis a Alacant i Castelló

En la província d’Alacant el canvi d’hora permet un estalvi energètic global de 24 gigavats hora, la qual cosa en termes econòmics es tradueix en un estalvi aproximat de 3,8 milions d’euros.

En el cas del sector domèstic, permet estalviar a l’any 17,8 gigavats hora i reduir la factura energètica d’aquest sector en 2,9 milions d’euros. En aquest sector servei alacantí s’estima que es produeix un estalvi de 6,2 *GWh i 964.000 euros.

En la província de Castelló el canvi d’hora permetrà un estalvi energètic global de 7,1 gigavats hora, la qual cosa en termes econòmics es tradueix en un estalvi aproximat d’un milió d’euros.

En el sector domèstic, el canvi d’hora permet estalviar 5,1 gigavats hora i reduir la factura energètica d’aquest sector en 840.000 d’euros. Pel que fa al sector serveis s’estima un estalvi de 2 GWh i 310.000 euros.