La Conselleria d’Educació ha anunciat que el concurs general de trasllats per al pròxim curs suposarà l’adjudicació de plaça definitiva als quasi 2.000 docents en expectativa de destinació, molts d’ells en espera d’aquesta solució des de fa quasi una dècada.

La mesura s’aplica als ensenyaments de Primària, Secundària, conservatoris i escoles oficials d’idiomes. Es tracta d’una mesura fonamental per tal de millorar la qualitat de l’educació pública, ja que permet la consolidació de les plantilles docents, la continuïtat dels projectes educatius i una major implicació del professorat en l’entorn sociocultural del centre.

«Es tracta d’una molt bona notícia, en primer lloc per a l’alumnat i també per al professorat, perquè tendim a acabar amb la inestabilitat d’equips docents. I ho hem fet aplicant un criteri molt simple que consisteix a detectar les necessitats dels centres i gestionar de manera molt més eficient els recursos públics”, ha explicat el secretari autonòmic d’Educació, Miguel Soler.

La mesura s’aplicarà a 1.950 docents en expectativa de destinació, dels quals la majoria pertanyen al cos de Secundària, que després de guanyar una oposició no havien aconseguit una plaça definitiva en els successius concursos i, per tant, renovaven destinacions provisionals any rere any, normalment destinats en diferents centres i punts geogràfics.

D’altra banda, i com a novetat, els mestres i el professorat en pràctiques que van superar l’oposició de 2015 passaran directament d’acabar el seu any de pràctiques a tindre la seua primera plaça definitiva.