La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha iniciat el procés d’admissió de l’alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior.

En concret, el termini per a presentar sol·licituds en els centres sostinguts amb fons públics romandrà obert entre el 25 de maig i el 6 de juny per a FP Bàsica i cicles de grau mitjà i superior. El termini per a sol·licitar Programes Formatius de Qualificació Bàsica s’obrirà de l’11 al 18 de juliol, i el d’FP Bàsica de segona oportunitat entre l’1 i el 7 de setembre

En el curs 2017-2018 hi haurà un únic procés d’admissió en els ensenyaments de Formació Professional, a excepció de l’FP Bàsica, que tindrà un procés ordinari i un altre d’extraordinari, que serà el comprés entre el 12 i el 17 de juliol.

61 noves unitats de cicles formatius

Educació, incidint en la seua aposta per la Formació Professional, obri 61 noves unitats de cicles formatius, 28 a les comarques d’Alacant, 11 a les de Castelló i 22 a les comarques de València. Aquestes 61 noves unitats suposen 1.075 places noves i més de 400 docents nous que s’incorporaran al sistema educatiu valencià.

Per nivells, aquestes unitats suposen 21 unitats noves de cicles formatius de grau superior, 17 de grau mitjà, 16 d’FP Bàsica i 5 d’FP Bàsica de segona oportunitat. A les comarques d’Alacant s’implementaran 11 cicles de grau superior, 10 de grau mitjà i 6 d’FP Bàsica. A les comarques de Castelló s’implementaran 5 cicles de grau superior, 2 de grau mitjà, 3 d’FP Bàsica i 1 d’FP Bàsica de segona oportunitat. I finalment a les comarques de València s’implementaran 5 cicles de grau superior, 5 de grau mitjà, 7 d’FP Bàsica i 4 d’FP Bàsica de segona oportunitat.

Del total de les 1.075 noves places que es crearan el proper curs, 510 corresponen a Alacant, 200 a Castelló i 365 a València.

Cal destacar que s’implantarà per primera vegada a la ciutat d’Alacant el cicle formatiu Energies renovables, que a Castelló per primera vegada es podran estudiar els cicles d’Artista Faller i Construcció d’Escenografia a Benicarló, i el cicle de Promoció d’Igualtat de Gènere a Castelló de la Plana, i que a les comarques de de València s’experimenta per primera vegada l’oferta parcial de mòduls de diversos cicles combinats (Impressió Gràfica més Manteniment Electromecànic) per adaptar la formació a les demandes de l’empresariat de la comarca, al CIPFP Luis Suñer d’Alzira.

Aquest augment de noves places també repercutirà en un augment de la plantilla de professorat de Formació Professional, «que profunditza en la línies de recuperació de les places retallades durant els anys de govern del Partit Popular», segons fonts de la conselleria. Així, la previsió d’augment del professorat per al curs 2017-2018 és de més de 400 docents. Aquest augment es concreta en més de 200 places per al creixement vegetatiu dels cicles del curs passat, quasi 20 per al creixement vegetatiu de l’FP Bàsica del curs passat, vora 40 per a nous desdoblaments i més de 150 places per a les noves implantacions.

Com a principal novetat del procés d’admissió, cal destacar que l’assignació de vacants sobrants, després del procediment únic d’admissió de FP de grau mitjà i superior, i després del procediment extraordinari de la FP Bàsica, es realitzarà en dues fases. Es tracta d’aquesta manera de realitzar una millor gestió de les vacants sobrants, que no han sigut adjudicades en el procés ordinari, a fi de realitzar un repartiment més eficient.

La sol·licitud s’emplenarà via telemàtica a través del següent espai, que estarà disponible durant el termini de presentació de sol·licituds publicades. No obstant això, la presentació de la sol·licitud haurà de realitzar-se en el centre triat per l’alumne com a primera opció.