La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la convocatòria del programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura, al llarg del curs escolar 2016-2017, als centres docents valencians de titularitat pública amb ensenyaments de règim general.

La Conselleria destinarà per a això un import global màxim d’1.200.000 euros, amb una assignació màxima de 3.000 euros per centre.

Aquesta actuació s’emmarca en el Pla Estratègic Cultural Valencià 2016-2020 ‘Fes Cultura’, que té entre els seus objectius aconseguir un increment de lectors i d’usuaris de biblioteques. Un dels eixos d’actuació de ‘Fes Cultura’ és el Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura que preveu i propicia el foment de l’experiència lectora en el sistema educatiu valencià i fomenta les biblioteques.

Cal recordar que, des que s’ha activat ‘Fes Cultura’, el consum de llibres al territori valencià s’ha incrementat en un 11%, mentre que en la mitjana estatal ha sigut d’un 4%. Concretament, les valencianes i els valencians han gastat 30 milions d’euros més en el sector del llibre. A més, ‘Fes Cultura’ té com a objectiu ampliar en 200.000 els lectors valencians fins a 2020.

El conseller Vicent Marzà ha volgut assenyalar que “quan es pren en consideració l’educació en qualsevol dels seus aspectes, i es reflexiona al voltant de la promoció cultural de les persones en una societat tan plural i tan exigent com l’actual, s’ha de parlar, ineludiblement, del paper fonamental que té la lectura”. A més, ha afegit que “el nostre compromís en l’educació dels nostres xiquets i xiquetes es veu en actuacions com aquesta, amb el foment a la lectura a través de les biblioteques escolars. És important tindre un poble llegit i instruït”.

Amb aquesta resolució es dotarà econòmicament els centres docents públics per a la posada en marxa d’aquest pla i cada centre gestionarà els recursos segons les seues necessitats amb l’objectiu de fomentar i estimular la lectura i ensenyar a valorar i amar la literatura.

Aquest programa de dinamització està centrat en els centres educatius com un espai privilegiat i insubstituïble per a fomentar l’hàbit lector i fer de l’activitat lectora un exercici atractiu per a l’alumnat, i no sols una via necessària d’apropiació conceptual.

En aquest sentit, la biblioteca escolar i la biblioteca d’aula són espais especialment propicis per a planificar i afavorir un acostament de l’alumnat al món dels llibres, en qualsevol format, i suscitar en aquest un afecte positiu i un gust per la lectura.

Amb aquest programa també es preveu la coordinació amb la biblioteca pública més pròxima perquè la biblioteca escolar puga obtindre assessorament tècnic i formació d’usuaris, així com l’estudi de fórmules per a possibilitar el préstec interbibliotecari i, també, la participació en programes conjunts.

Així mateix, estableix el procediment d’obertura de la biblioteca escolar als ciutadans de l’entorn, especialment en aquells municipis on no es dispose d’un servei de lectura pública.

Requisits

El centre públic que desitge acollir-se a aquesta resolució haurà de presentar una sol·licitud, el termini de presentació de la qual finalitzarà el 29 d’octubre, acompanyada del pla de foment de la lectura actualitzat. Ha de disposar també d’una certificació de les actes d’aprovació del claustre i del consell escolar d’aquest pla i de les actualitzacions que s’hagen efectuat.

La sol·licitud es presentarà a través de l’Oficina Virtual per als Centres Educatius (OVICE) disponible en aquest enllaç.

El centre, abans del 30 de juny de 2017, ha de destinar la dotació assignada a l’adquisició de fons bibliogràfics de ficció i no-ficció en qualsevol tipus de suport a fi de desenvolupar el pla de foment de la lectura del centre docent; o bé a l’execució d’activitats de foment de la lectura (visites d’escriptors/es, tallers d’escriptura i lectura, etc.) a fi de desenvolupar el pla de foment de la lectura del centre docent