La Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport ha publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la convocatòria de les proves per a l’obtenció dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs acadèmic 2015-16.

En la present convocatòria es concediran un total de 29 guardons als alumnes i les alumnes que obtinguin els millors resultats en les proves, que es realitzaran el 22 de juny als instituts d’educació secundària Misteri d’Elx, d’Elx; IES Francesc Ribalta de Castelló i IES Benlliure de València.

A través d’aquests premis, la Conselleria pretén reconèixer i recompensar l’esforç i treball d’aquests alumnes i les alumnes, que han cursat els seus estudis amb excel·lent rendiment acadèmic.

Els alumnes i les alumnes interessats a participar en les proves podran inscriure a l’institut d’educació secundària en què es trobi el seu expedient acadèmic fins al proper 3 de juny, sempre que hagin cursat i superat en centres docents de la Comunitat Valenciana, almenys , el segon curs de qualsevol de les modalitats de Batxillerat. A més, han d’haver finalitzat aquests estudis en l’any acadèmic 2015-16, amb una nota mitjana igual o superior al 8,75 en els dos cursos de Batxillerat.

El llistat provisional d’admesos es publicarà el dia 13 de juny a la pàgina web de la conselleria http://www.ceice.gva.es/web/ordenacion-academica/bachillerato/premios-extraordinarios, i s’obrirà un termini de dos dies per presentar al·legacions, publicant-se el dia 20 de juny la relació definitiva d’admesos a les proves, que se celebraran el dia 22 de juny.

Les proves començaran a les 9.30 hores del matí en els tres IES seleccionats, i finalitzaran a les 14.30 hores. Un cop finalitzades, el tribunal elaborarà la proposta d’adjudicació dels 29 premiats, que es publicarà abans de l’1 de juliol.

Els guardonats amb el Premi Extraordinari estaran exempts de pagar les taxes acadèmiques en el primer curs dels estudis superiors, sempre que es realitzin en un centre públic. A més, la distinció serà anotada en l’expedient acadèmic i en l’historial acadèmic dels alumnes i les alumnes i podran optar, prèvia inscripció, al Premi Nacional de Batxillerat, que es convoca pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Cal recordar que el curs passat van realitzar la prova 126 alumnes de la Comunitat Valenciana (19 d’Alacant, 15 de Castelló i 92 de València), que havien obtingut una qualificació mitjana igual o superior a 8,75 punts durant els dos cursos de Batxillerat.

Contingut de les proves

Els estudiants realitzaran un primer exercici, que consistirà en l’anàlisi d’un text en castellà o valencià, responent a qüestions de contingut lingüístic i literari, i un altre text en una llengua estrangera escollida per l’estudiant.

El segon exercici consisteix en el desenvolupament d’un tema i / o qüestions que formen part dels currículums de les matèries Història de la Filosofia o Història d’Espanya, comuns a totes les modalitats de Batxillerat. També s’han de resoldre qüestions i / o exercicis pràctics sobre una matèria de la modalitat de segon curs triada pels estudiants en el moment de la inscripció.

És important destacar l’èxit que suposa comptar amb alumnes i alumnes amb aquests excel·lents resultats acadèmics en els centres de la Comunitat, ja que constitueixen un exemple real com a ciutadans imprescindibles per a la societat actual i futura.