La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha anunciat que oferirà als centres educatius l’opció d’acollir-se a una prova unificada per a realitzar les proves homologades de llengües estrangeres.

Fins ara, aquestes proves, que permeten a l’alumnat de Secundària i Formació Professional obtindre el nivell bàsic d’alemany, francés, anglés i italià, eren assumides pels departaments de llengües dels centres, la qual cosa comportava una important càrrega de treball addicional a la seua tasca docent.

Les proves homologades d’idiomes tindran lloc, com estava previst, en dates incloses entre el 15 de desembre i el 28 de febrer del curs escolar corresponent, en el mateix centre en què els alumnes estiguen matriculats, però com a novetat, en aquesta convocatòria, els col·legis i instituts tindran una tercera opció. Així, a més d’elaborar i administrar la prova des dels seus departaments, o fer-ho en coordinació amb altres centres, també podran realitzar la prova unificada proporcionada i elaborada per la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la conselleria que inclou tant el model de prova com els criteris de correcció.

Els centres podran acollir-se voluntàriament a dues dates proposades per a la prova unificada. Aquestes dates seran el divendres 12 de febrer a les 11.30 hores i el dijous 18 de febrer a les 16.00 hores.
El director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano, ha posat de manifest “la voluntat d’aquesta direcció general d’establir en l’ensenyament un sistema de convalidacions de certificacions de nivells de llengües estrangeres que supere l’actual sistema vigent de proves homologades”. Trenzano ha afegit que “mentre aquesta iniciativa segueix el procediment administratiu que li pertoca, hem decidit oferir aquesta mesura d’acompanyament al professorat de llengües per tal de donar resposta a les seues reivindicacions i facilitar que puguen compatibilitzar la seua tasca docent quotidiana amb la realització d’aquestes proves”.