La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha duplicat el pressupost de les ajudes per a completar les beques per a l’activitat de mobilitat d’estudiants per estudis del Programa Erasmus + per als cursos 2015-2016 i 2016-2017

Aquesta ampliació de pressupost suposa destinar un total d’1.200.000 euros a aquestes ajudes que quedaran distribuïdes en dos cursos, 2015-2016 i 2016-2017, dotades cadascuna d’aquestes amb 600.000 euros

Cal recordar que, tant per al passat curs 2015-2016 com per al pròxim curs 2016-2017, s’ha augmentat al doble la dotació complementària que des d’Educació s’assigna a les beques Erasmus: de 300.000 a 600.000 euros per a cada curs .

“Tant les Erasmus que dóna el ministeri com les que dóna la Comissió Europea són lineals, café per a tots, i sovint serveixen per a poc, ja que la quantitat mai és suficient per a ningú, però uns ho poden assumir i altres, encara que estiguen becats, no. Per tant, amb els recursos amb què comptem nosaltres optimitzem al màxim i la decisió ha sigut garantir que qui econòmicament no es pot permetre de cap de les maneres estudiar uns mesos en universitats de Londres o París, per exemple, ho puguen fer de manera efectiva. I sent així, els universitaris valencians que tinguen el complement Erasmus de la Generalitat seran els que econòmicament més beneficiats i amb majors garanties tindran la beca Erasmus a tot l’Estat”, ha explicat la directora general d’Universitat, Investigació i Ciència, Josefina Bueno.

D’aquesta manera, si l’antic Govern valencià donava un mínim de 60 euros al mes per als Erasmus, el Govern sorgit del Botànic ha fet efectiu que aqueix mínim siga de 150 euros i el màxim de 300 euros al mes. “Que quede clar, equiparem l’ajuda a la que dóna la Comissió Europea. És més, donem més diners que els que dóna el Ministeri per la beca Erasmus, que és un màxim de 200 euros al mes”, ha aclarit Josefina Bueno.

Tant la Comissió Europea com el ministeri atorguen ajudes Erasmus per a cobrir 5 mesos d’estada, mentre que les complementàries de l’Erasmus de la Generalitat cobreixen 9 mesos d’estada.

És per això que un estudiant Erasmus valencià que té el complement de la Generalitat comptarà amb un màxim de 2.700 euros de la Generalitat, més 1.500 euros màxims si té concedida la beca de la Comissió Europea o 1.000 euros màxims si la té concedida del ministeri.

Tota la informació relativa a les ajudes complementàries del Programa Erasmus+ està disponible en l’enllaç següent: http://www.ceice.gva.es/ca/web/universidad/ayudas-programas-erasmus