La conselleria d’educació ha confirmat avui, que durant el proper curs acadèmic 2014/2015, no baixaran ni pujaran, les taxes de: els màsters oficionales, els graus i els estudis per al títol de doctor, en totes les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

A més, Maria José Català (consellera d’Educació a la Comunitat Valenciana) també ha comentat, que el preu de les taxes es cognelará i d’aquesta manera, no augmentarà el proper curs. La finalitat, de no apujar les taxes acadèmiques, no és una altra, facilitar l’accés dels estudiants a les diferents carreres universitàries.

També cal assenyalar, que el preu del crèdit de tots els ensenyaments universitàries, serà el mateix durant el proper curs acadèmic, de manera que pagarà igual un alumne que etudie medicina, que un altre que aquest estudiant audiovisuals o qualsevol altra carrera.

Per finalitzar, també cal recordar els imports per aquest proper curs acadèmic, en totes les universitats valencianes, de caràcter públic.

  • 1a matrícula dels graus de nivell, d’experimentalitat 1: 17’6
  • 1a matrícula per als graus de nivell, d’experimentalitat 2: 19’30
  • 1a matrícula per als graus de nivell, d’experimentalitat 3: 23’85

  • 1r matricula per als graus de nivell, d’experimentalitat 04:24 ’86

Es congela així mateix, el preu de les segones, terceres i quartes matricules, així com també, el preu dels màsters oficials i els doctorats.