La Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) les resolucions que regulen i aproven les ajudes econòmiques per fer front a les despeses de reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018. El pressupost total previst per al curs 2017-2018 serà de 29.842.503 euros, és a dir, un 3% més que el curs 2016-2017.

Per a les famílies, la reposició de llibres no suposa cap gestió. En finalitzar aquest curs, les famílies devolveran el material als centres educatius i l’alumnat disposarà dels llibres de text gratuïts de Xarxa Llibres que li correspon per al curs 2017-2018 quan comenci de nou les classes al seu centre educatiu, on es repartirà el lot corresponent a cada alumne. En el cas dels alumnes de 1º i 2º de Primària, les famílies rebran un xec lliuro per al proper curs al seu centre educatiu amb la finalitat de que adquireixin el material en els establiments de venda, ja que en cada curs els llibres d’aquesta etapa es reposen per complet.

cal recordar que cada centre educatiu disposa d’un coordinador/a de Xarxa Llibres per gestionar amb la comunitat educativa el seu banc de llibres. Els centres educatius són els encarregats de comprar els llibres de textos de reposició necessaris per als seus bancs de llibres. Aquestes ajudes per al manteniment dels bancs de llibres podran ser sol·licitades per tots els centres docents sostinguts amb fons públics, i seran assignades en funció de les necessitats de reposició i renovació de cada centre.

Les dotacions econòmiques per concedir a cada centre es determinaran en funció de les necessitats que manifestin; no obstant això, està previst que els centres que així ho requereixin puguin fer la compra de lots complets, el preu benvolgut dels quals serà d’entre 175 euros en Primària i 278 euros en Secundària.

Es tracta d’atendre les necessitats dels centres que prevegin un augment de participants al banc de llibres com a conseqüència d’un increment del nombre d’alumnes matriculats en un mateix nivell, o bé a causa que el centre incorpori per primera vegada un nivell educatiu, per tractar-se d’un centre incomplet.

D’altra banda, aquells centres que ja estaven treballant amb banc de llibres amb anterioritat a la implantació del programa Xarxa Llibres en el curs 2015-2016, tindran una dotació màxima d’un 10% en Primària i d’un 15% en Secundària, calculat en funció de l’alumnat participant en cada etapa i del valor benvolgut del lot complet de llibres.

La dotació per la resto de l’alumnat que no es contempla als apartats anteriors serà d’un 6% en Educació Primària i d’un 11% en Educació Secundària Obligatòria, calculat també en funció de l’alumnat participant en cada etapa i del valor benvolgut del lot complet de llibres.

Així mateix, la conselleria continuarà concedint durant el curs 2017-2018 el xec lliuro per a l’alumnat de primer i segon de Primària, per un import màxim de 160 euros per alumne participant, ja que el material en aquesta etapa es reposa per complet cada curs.

cal recordar que els bancs de llibres de Xarxa Llibres tenen per objectiu garantir la gratuïtat dels llibres i els materials curriculars i, al mateix temps, complir amb l’objectiu pedagògic d’involucrar a l’alumnat i a tota la comunitat educativa en el bon ús dels materials, amb valors com la solidaritat i la coresponsabilitat.